Forstår du Helligånden?

Helligånden hjælper os, trøster os og opfylder vores behov på konkrete måder.
Af Derek Prince
Engelsk bibellærer, filosof og forfatter

Han tog sig ikke kun af fortiden, han tog sig også af fremtiden. Han lærte dem alt, hvad de havde brug for at lære. Det gælder også for os i dag. Han er vores nuværende lærer her på jorden. Jesus var den store lærer, mens han var på jorden, men nu har han overdraget opgaven til Helligånden, sin personlige repræsentant. Uanset hvad vi har brug for at vide om Guds ord, er Helligånden her for at undervise os.

De gammeltestamentlige profeter talte med Helligåndens nøjagtighed og autoritet. Han var ansvarlig for det, de sagde, idet han hvilede på dem. Han inspirerede dem og drev dem. Men dette gælder også for det, der står i Det Nye Testamente.
Jesus sørgede for, at Helligånden ville minde disciplene om alt det, han havde sagt, og ville lære dem alt det, de stadig havde brug for at få at vide. Helligånden er den egentlige forfatter bag hele Skriften, både Det Gamle og Det Nye Testamente. Paulus siger det meget klart i 2. Timotheusbrev 3, 16:
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.

Indblæst betyder det samme som ’inspireret’, og begge begreber antyder Helligåndens gerning. Helligånden er den, der har blæst hele Skriften gennem de menneskelige kanaler, som Skriften er kommet gennem.
Mit hjerte jubler, når jeg tænker på, hvor perfekt Gud har sørget for os. Helligånden er Skriftens forfatter, og han er også vores personlige underviser i Skriften. Dermed bliver forfatteren selv den, der udlægger Bogen. Hvem kan bedre udlægge en bog for andre end den, der har skrevet den?
Jeg har selv skrevet over 20 bøger. Af og til hører jeg andre mennekser udlægge mine bøger, og tit gør de det godt, men jeg tænker altid: ”Du har overset det her” eller ”Det der har du misforstået lidt”.
I denne situation er Helligånden, som er skriftens forfatter, også den, der udlægger. Han overser ikke noget, og han har forstået det hele til punkt og prikke. Hvis vi kan lytte til ham og modtage fra ham, finder vi ud af, hvad Skriften i virkeligheden har at sige.

Fra bogen ”Hvem er Helligånden” af Derek Prince.