Fejring af Jesu triumf i digtform

Det er ikke digtsamlinger, der fylder mest på anmelderhylderne. Ikke desto mindre er Kai Ringsmoses debutudgivelse en 160 siders samling af netop digte.Digtsamlingen præsenterer sig godt med farvefotos, luftigt layout og stor læsevenlig typografi.
Der er digte til smilehullerne og de rynkede bryn. Digte som sætter Bibelens historier på vers og rim og andre, som handler om gamle og nye koste og mennesker, de symboliserer. Emnevalget er bredt og spænder fra de alment menneskelige hverdagserfaringer over politik og årstiderne til troen, som er det altgennemtrængende tema.
Sproget er let tilgængeligt, men voksent, og især i de bibelske digte – altså de digte, som tager afsæt i bestemte bibelske beretninger – forekommer der ord som ”skrud”, ”beredt”, ”trælsom”, hvilket kræver lidt oversættelse for den yngre generation.

Julelys og salmesang

Digtene er gennemførte rimdigte, med parrim eller krydsrim som endelsesrim. Samtidig bruger digteren en fast form i antallet af stavelser i verslinjerne (metrisk form), digtene er derfor enkle at konvertere til salmer, hvilket jeg har hørt også er tilfældet med en del af dem. Et eksempel er ”Julelys”, titlen på en salme af Kai Ringsmose, som er udgivet i 2010 på cd’en ”Julen handler om dig”.

Ubetinget vigepligt

Dette trafikale begreb er blevet til titlen på digtsamlingen, der som sagt rummer en mængde forskellige emner, hvoraf kun enkelte har en konkret relation til trafikken. I lyrikken er det helt naturligt, at hvert enkelt digt er sin egen autonome størrelse, og derfor kunne samlingen i virkeligheden bare kaldes ”Kais digte”. Det ville nok være lidt kedeligt og uoriginalt, og derfor er titlen interessant, da den fanger noget centralt på tværs af de enkelte digte. Der er mange forhold i livet, hvor der burde skiltes med vigepligt, hvad enten det drejer sig om tillidsbrud, relationsbrud, løgn og bedrag, men der er én, der er dømt ubetinget vigepligt – den onde selv.
”Fjenden står og ser med længsel på mit glade frie liv / For han er reelt i fængsel selv om han er destruktiv / JESUS blev den største gave. Fjenden fik sit endeligt / Derfor vil han altid have: Ubetinget vigepligt!” (Sidste strofe af digtet ”Ubetinget vigepligt!” s. 104)
Samlingen er en fejring af Jesu triumf; den øverste dommer har talt ”et menneske er gjort retfærdig i dag” (s.61). Det er en moden mands refleksioner over livet med Gud, boblende af energi og optimisme, der gør, at jeg fryder mig ved at læse om velkendte emner i rytmisk facon.

Kai Ringsmose:
Ubetinget Vigepligt
160 sider • 120 kr.
Forlaget Ringsmose