Kristi efterfølgelse

Dagfinn Solheim skriver i ”Du er hellig – så vær det!” om helliggørelse og det kristne liv, betragtet som en vandring.Forfatteren til denne bog sammenligner livet som kristen med en vandring i Jesu fodspor frem mod evigheden.
Dette vandrings-motiv indgår også i bogens norske titel, og derfor er det en lille smule problematisk, at denne vigtige pointe ikke fremgår af bogens danske titel.
Jeg kender en kvinde, der engang over for en mangeårig bekendt kom til at røbe, at hun havde et tilhørsforhold til kirken. Hun glemmer aldrig hans overraskede udbrud: ”Jeg vidste ikke, du var hellig!” – Historien siger måske noget om det tys-tys, der er forbundet med sagen.
Denne bog går den modsatte vej. Den er åben, utvetydig og ganske konkret i sit ønske om at være en praktisk hjælp til at leve et helligt liv. Efter nogle indledende afsnit om selve grundlaget for kristen vækst og helliggørelse, og hvad disse begreber egentlig dækker over, når forfatteren frem til sit egentlige fokus: det kristne liv, set som vandring.
Det er vigtigt at have målet klart for sig, når man er på rejse! Specielt, hvor rejsens karakter er åndelig. Ligeledes må man være sig evt. forhindringer og strabadser bevidst og have strategier til at overvinde dem:
”Den, der ikke ved noget om de vanskeligheder, der møder en kristen, vil snart blive modløs og måske give op … Det er også vigtigt for en vandringsmand at kende oaserne, kraftkilderne og hvilestederne, uden det ville han ikke nå sit mål. Pauserne hjælper også én til reflektion og eftertanke” (s.80-81).
I de afsluttende afsnit sætter forfatteren fromhedslivet i historisk belysning ved at gennemgå bl.a. Luthers forhold til helliggørelsen, men også Johan Arndts, Christian Scrivers, pietisternes og Rosenius’. Endelig berøres den karismatiske bevægelse (kortfattet og kritisk) samt retræte-bevægelsen.v

Dagfinn Solheim:
Du er hellig – så vær det!
225 sider
250 kr.
Lohse