Fortaler for uhelbredeligt syge i 10 år

Hospice Forum Danmark har i 10 år arbejdet for livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende. Torsdag den 15. september fejres jubilæet i Odd Fellow Palæet i København.
– Hospice Forum Danmark har i de forløbne 10 år været en meget væsentlig faktor i udbredelsen af hospicetanken og udviklingen af den lindrende indsats for uhelbredeligt syge og døende mennesker og hjælpen til de pårørende i Danmark.

Leif Vestergård, Kræftens Bekæmpelse, og Peter Øhrstrøm, Etisk Råd, er enige: Hospice Forum Danmark har sat hospicesagen på dagsordenen.

Det siger direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergård, i et jubilæumshæfte, som udgives i anledning af Hospice Forum Danmarks 10 års jubilæum.
Torsdag den 15. september 2011 er det nøjagtig 10 år siden en gruppe ildsjæle stiftede landsforeningen, der – med forbillede i den engelske hospicebevægelse – ville forbedre vilkårene for uhelbredeligt syge og døende i Danmark. Det fejres med en reception på Odd Fellow Palæet i København den 15. september kl. 14.00.

Vigtige milepæle

I dag kan Hospice Forum Danmark se tilbage på en række vigtige milepæle. Ikke blot er antallet af hospicer steget markant fra 5 til 17 i perioden, men det er i høj grad Hospice Forum Danmarks fortjeneste, at en ny lov om gratis hospiceophold for alle, der ønsker det, blev vedtaget i december 2004. Øvrige milepæle er bl.a. Realdanias Modelprogram for ”Det Gode Hospice” i september 2005 og oprettelsen af Palliativt Videncenter i december 2008.
Hospice Forum Danmark er i dag de døendes stemme over for politikerne, et netværk for frivillige over hele landet, og rådgivere for støtteforeninger, der vil oprette hospicer i deres område.

Sætter dagsorden

– Der er al mulig grund til at ønske Hospice Forum Danmark hjerteligt tillykke med 10 års jubilæet. I løbet af denne relativt korte årrække har Hospice Forum Danmark været i stand til i høj grad at sætte dagsordenen for debatten her til lands om, hvad man bør forstå ved en værdig død, skriver Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd.