Kirken bør sige ’ja’ til verden

Jesper Fodgaard fra Aalborg Valgmenighed er ny formand i Dansk Oase.
– Jeg er meget optaget af, at kirken skal sige ja til verden. Kirken har alt for længe sagt nej og været bange for at få pletter på tøjet i samkvem med verden.

Jesper Fodgaard

Det siger Jesper Fodgaard, der er Dansk Oases ny formand. Som teolog og journalist ligger det lige til højrebenet at skabe forbindelse mellem kirken og verden. Jesper Fodgaard er cand. theol. og præst i Aalborg Valgmenighed. Han er uddannet journalist og har også arbejdet på Udfordringen.
Dansk Oase er en fornyelsesbevægelse indenfor Folkekirken, der stammer tilbage fra den karismatiske vækkelse i 1970’erne.

Levende menigheder

– Vi er meget optaget af levende menigheder i Dansk Oase. Det glæder jeg mig meget til at bidrage til. Det handler jo om plantning af nye menighedsfællesskaber og revitalisering af eksisterende sogne-, fri- og valgmenigheder, siger Jesper Fodgaard til Udfordringen.
Og skal man plante nyt og forny det gamle, ja, så må kirken have kontakt med verden.
– Mange af os er børn af en generation af kristne, hvor man lærte at sige nej til verden. Verden var farlig, og man skulle holde afstand til den. Men Jesus valgte at give sit liv for verden.
Men da kirken sagde nej til verden, var det jo et nej til umoral…
– Ja, og det er godt og sundt. Men det blev ofte et generelt nej til verden, så kirken gik hen og blev en lukket klike af moralister. Kigger vi tilbage i kirkehistorien har kirken været bedst, når den har sagt ja til verden, og værst når den har isoleret sig og sagt nej.

Programerklæring

Jesper Fodgaard kommer tæt på en programerklæring for Dansk Oase:
– Må Dansk Oase aldrig blive reduceret til at være en bestemt måde at holde kristne møder på, men må vi altid være en bevægelse af menigheder og mennesker, der vælger at leve hengivet for verden. Koste hvad det så vil. For levende spiritualitet kan aldrig være indadvendt og selvbeskuende, men vil altid hænge sammen med et levende engagement i den konkrete verden, som vi er sat i. Og det skal så komme konkret til udtryk – som Jesper Fodgaard udtrykker det:
– Hvad kunne der ikke ske i dette land, hvis der kommer en bevægelse af mennesker, der bruger al deres kreativitet og skabertrang og virkelyst på at gøre godt, og som frivilligt og i stor glæde giver det til verden? Hvad kunne der ikke ske, hvis der opstår en bevægelse af mennesker, der lever på en måde, som ikke giver mening, hvis Gud ikke fandtes? Det gælder lovsangere, børneledere, præster og forbedere. Og det gælder lige så meget politikere, virksomhedsledere, miljøaktivister, forkæmpere for de fattige og alle mennesker, der har viet deres helt almindelige liv til den ualmindelige tjeneste at vidne om, at Gud findes, og at han elsker verden og hvert eneste menneske i den. Hvad kunne der ikke ske!

Skylder Oase meget

Dansk Oase har uden tvivl fået en engageret og begejstret formand. Han blev valgt allerede i foråret, men først nu er det offentliggjort i OaseMagasinet.
Jesper Fodgaard er gift med Susanne, som er psykolog. Sammen har de med Jespers eget udtryk tre ”drengekrigere” på fire, seks og otte år. Familien bor i Aalborg, hvor Jesper som nævnt er præst i Aalborg Valgmenighed. Jesper er i øvrigt alt-læsende med en særlig forkærlighed for teologiske bøger og russiske 1800-tals romaner.
Han glæder sig over, at han netop kan lægge sine kræfter i en bevægelse som Dansk Oase:
– Jeg skylder Dansk Oase meget, og jeg håber, at jeg med mit engagement i bevægelsen kan give noget af det tilbage, som jeg har fået. I nogle af de vigtigste perioder i mit liv har jeg i Dansk Oase mødt et autentisk fællesskab af mennesker, der med deres liv og tro har været med til at række mig troen og håbet og formet mig som et troende menneske – også i perioder hvor jeg ikke selv vidste, om jeg hørte til den kategori, siger han.