To kendte kristne ledere anbefaler socialdemokrat

Politisk udmelding fra generalsekretær i KFS og kendt IM-teolog.Daniel Toft Jakobsen er kristen og socialdemokrat. Han stiller op til folketinget i de stærke jyders højborg, Hedensted-kredsen.

Daniel Toft Jakobsen i valgkamp for Socialdemokratiet. Han anbefales af bl.a. Leif Andersen (indsat tv.)

I en annonce på side 23 anbefaler KFS’ generalsekretær Robert Bladt og IM-ideologen Leif Andersen at stemme på den socialdemokratiske kandidat, der i øvrigt indtil juni var sekretariatschef i den kristne studenterorganisation KFS.
Hvordan stiller han sig så til de kontroversielle emner?
– Hvordan har du det med, at Socialdemokraternes statsministerkandidat har presset på for at tvinge regeringen til at indføre homoseksuelle vielser ad politisk vej i Folkekirken?
– I begyndelsen af 2010 foreslog S, SF og Ø at ophæve det forbud, der i dag eksisterer imod vielse af homoseksuelle i folkekirken og andre trossamfund, forklarer Daniel Toft jakobsen.
– Af bemærkningerne til forslaget fremgår det, at de tre partier mener, at det må være op til lovgiverne at fjerne den hindring, der i dag eksisterer imod vielse af homoseksuelle i trossamfund, men at det af hensyn til religionsfriheden må være op til trossamfundene selv, om de vil benytte den mulighed. Så vidt jeg er orienteret fra gode partifæller har intet ændret sig siden: Det er stadig Socialdemokraternes politik, at politikerne ikke skal tvinge folkekirken eller andre trossamfund til at vie homoseksuelle, men at det må være op til kirken selv at bestemme.
– Hvad mener du selv?
– Det er også min politik. Samtidig ser jeg meget gerne en kirkeforfatning, der gør det helt klart, hvem der bestemmer hvad i Folkekirken. Kirken skal være herre i eget hus.

Forbud mod Fadervor

– Hvad synes du om S-SFs plan om at forbyde Fadervor i folkeskolen?
– Det tror jeg ikke vil komme til at ske. Men det er rigtigt, at Christine Antorini har talt om det på et tidspunkt. Og det er jeg selvfølgelig ikke enig med hende i. Den slags skal Folketinget hverken påbyde eller forbyde, svarer Daniel.
– Hvad vil du gøre ved den ateistiske linje, som de senere år er kommet til at stå så stærkt i folketinget?
– Religionsforskrækkelsen er stigende i disse år, og forståelsen for religiøs forskellighed er faldende. Helt kort sagt vil jeg rigtig gerne vise, at man sagtens kan have en tro selv, uden at ville tvinge den ned over andre, at tro og demokrati ikke er hinandens modsætninger, og at religion og religiøse symboler i det offentlige rum derfor heller ikke er noget, der skal bekæmpes.
Der trænger til at brede sig en ny forståelse for religionsfrihedens helt centrale betydning i et demokrati, og det vil jeg gerne bidrage til.

Få chancer

– Har du en reel chance for at blive valgt?
– Jeg er opstillet i Hedensted, som er en svær kreds for en socialdemokrat. Men vi regner med at få 8 ud af 11 socialdemokrater valgt i Østjylland, så selvfølgelig er muligheden der. Især hvis det lykkes at trække stemmer i Århus og resten af Østjylland også, hvilket både jeg og andre arbejder hårdt på.

Stemmespild

– Forhindrer du ikke KD i at få stemmer i et kristent kerneområde som Hedensted?
– Sådan er det i et demokrati. Jeg kan tage stemmer fra KD, og KD kan tage stemmer fra mig osv.
Når jeg er socialdemokrat skyldes det ikke taktiske overvejelser om stemmespild og andet. Det skyldes, at jeg helt grundlæggende tror på, at værdierne om frihed, lighed og solidaritet er rigtig gode at bygge et samfund på, hvis man ønsker et samfund, der er godt for alle, uanset religiøse og andre forskelligheder – og det gør jeg, slutter Daniel Toft Jakobsen.
Henri.