Fundamentet er på plads

Efter mange forsinkelser begynder Torvet så småt at tage form efter arbejdstegningerne.Israelsmissionen, Dansk Ethioper Mission og Menighedsfakultetets fælles drøm begynder endelig at ligne noget.
Efter at have kæmpet med mange forhindringer i form af manglende byggetilladelser, og hvad der ellers kan opstå af problemer med et byggeri, begynder Torvet endelig at ligne det, de tre organisationer drømte om.

Kraftcenter

Dansk Ethioper Missions (DEM) formand Hans Peter Nohns fortæller:
– Vi glæder os meget til at samarbejde på Torvet. Det er der mange gode grunde til, men en af dem er, at Torvet vil få potentiale til at blive et kraftcenter for mission og teologi.
Næstformanden i Israelsmissionen, sognepræst Peter Ø. Jakobsen, påpeger også gevinsten ved et missionscenter i forlængelse af menighedsfakultetet.
– For Menighedsfakultetet som teologisk uddannelsessted må det være en gave at få en ”missions-station” i forhaven, så de kloge teologer hele tiden mindes om, at teologien skal omsættes i praksis. For missionsselskaberne er det guf at have en fast forbindelse til nogle af de teologer, som forhåbentligt skal bære missionen ud i verden i fremtiden.

Klar til marts

Det første spadestik til byggeriet af Torvet blev taget midt i juni. I dag rejser bygningen sig til første etage, efter at fundamentet blev lagt midt i september. Selvom arbejdet skrider godt frem, er det urealistisk at byggeriet står helt klar før til marts i stedet for januar, som først forventet.
Byggepladsen har fået sin egen hjemmeside på
torvetaarhus.dk, hvor udviklingen kan følges.