Stigende pres i Iran

I Iran kommer så mange til tro på Jesus, at de kristne næsten ikke kan overkomme at undervise dem i det kristne liv. Samtidig vokser presset mod forfølgelse af kristne.Presset på de kristne i Iran er stigende, og mange af dem forsøger at forlade landet.

En kristen leder fortæller om, hvor svært det er at være kristen i Iran. Antallet af medlemmer i kirker er faldende.

Regeringen holder et vågent øje med alle kristne, og det er en meget vanskelig situation for de kristne kirker, som dog på trods af omstændighederne vokser.
En af de kristne ledere, pastor Nader, siger:
– Situationen bliver stadig vanskeligere. Jeg må godt tage mig af medlemmerne i min kirke, men jeg må ikke tage imod andre iranere eller oplære dem i den kristne tro, selvom mange kommer til tro på Kristus. De kristne ledere er meget forsigtige og fortæller også, at den stærke vækst i antallet af kristne og konvertitter i landet er en stor udfordring. Vi kan næsten ikke overkomme at tage os af det voksende antal nye kristne.

Finder bedre livsvilkår

Nader er engageret i arbejdet med de nye kristne, da de ikke har nogen ledere, der er blevet oplært i, hvordan de skal hjælpe de mange nye kristne til at vokse i troen. Han siger, at langt de fleste nye kristne sandsynligvis ikke kommer fra en kristen baggrund, men i stedet typisk har en muslimsk baggrund. På den anden side har han også set, hvordan antallet af medlemmer i de officielle kirker har været kraftigt faldende siden revolutionen i 1979. Mange kristne har nemlig forladt Iran, og ”folk taler altid om at forlade landet,” siger han. Mange kristne undersøger, om de kan finde bedre livsvilkår som kristne andre steder end her i landet.

Konstant overvåget

Nader fortæller også, at han er nødt til at være meget forsigtig med at tage imod besøgende, der henvender sig til ham med spørgsmål om den kristne tro eller gerne vil have en bibel.
– De kan være det hemmelige politi, fortæller han.
En anden kristen, Hami, fortæller også om, hvordan han bliver overvåget af det hemmelige politi:
– De ringer jævnligt til mig og stiller mig spørgsmål. Og jeg ved, at min telefon bliver aflyttet.

Hungrer efter Gud

På grund af alt dette, befinder han sig i ”en vanskelig situation” som kristen, siger han. Hami fortæller, at mange mennesker i Iran virkelig hungrer efter Gud og hans ord. Og han oplever, at mennesker kommer til Kristus både gennem personlig evangelisation og satellit-tv.
– Vi får jævnligt besøg af politiet, som spørger os om, hvad vi laver, siger Ramin, der er en kristen leder.
– De advarer os imod at tale om Jesus, at evangelisere eller at uddele kristne bøger. I en periode skulle jeg og en kollega hver dag melde os på politistationen, hvor vi gentagne gange blev udspurgt om vores aktiviteter. Det var ikke en god oplevelse. De talte til os på en meget truende måde.

Tak, fordi I beder for os!

Han er glad for, at kristne fra mange lande beder for de iranske kristne.
– Det er så godt at vide, at der er kristne i andre dele af verden, der beder for os, da vi ofte føler os alene og isoleret, siger Ramin.

Indespærrede kristne

For øjeblikket sidder der en del kristne indespærret i iranske fængsler, men det er vanskeligt at vide helt præcist, hvor mange det drejer sig om.
– Vi kender fx en kristen, som stadig er i fængsel, efter at politiet fandt mange bibler i hans hus. Og vi kender til flere andre, der stadig er i fængsel. Men der er også andre, som er blevet løsladt, siger Ramin. Han forklarer, at mange anholdelser primært er et forsøg på at slå hårdt ned på husmenigheder, som ikke er tilladt af regeringen.
– Når kristne begynder at mødes i hjemmene, falder det bestemt ikke i regeringens smag, da den frygter, at der ligger en religiøs eller politisk dagsorden bag, slutter Ramin.