5 tip til at åbne børns øjne for et godt liv med Gud

Min tro er ligefrem vokset gennem mine børn – og det samme gælder mit forhold til Gud.

For jeg mærker, hvordan han virker i deres liv og hører mine bønner. Jeg siger altid: ”Når børnene er små, taler jeg med dem om Gud. Når børnene er store, taler jeg med Gud om mine børn.” Jeg kan give mit bedste som mor. Men jeg holder ikke alt i mine hænder. Jeg kan råde dem. Men jeg kan ikke altid lede dem, især ikke når de er blevet voksne. Dog er der én ting, jeg altid kan: lægge dem hen til ham, som kender mig og mine børn. Han alene kan beskytte dem overalt.
Her er fem tip til at vise børnene livet med Gud:

At bede. Der er ikke meget, der ændrer dit barns liv så meget som bøn. Betro Gud alle dine bekymringer og ønsker for dit barn. Brug enken i Lukas 18 som forbillede; hun blev aldrig træt af at lægge sine anliggender frem. Desuden kan du bede regelmæssigt sammen med dit barn. Forklar barnet, hvad bøn betyder: at tale med Gud. Søg bevidst efter egnede tidspunkter. Det må ikke altid være bordbønnen. Frem for alt bør bøn aldrig være noget tvungent.

At vente. Vær tålmodig. Der er ikke meget, der sker fra den ene dag til den anden. Giv ikke for hurtigt op. Skriv opmuntrende ord fra Biblen ned på et stykke papir som for eksempel Salme 37,5: Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Læs dagligt verset igennem og hold fast i det – især i krisetider.

At leve. Den bedste lærer for dit barn er dit eget liv. Derfor: Omsæt dine ord i handling. Lev efter dine værdier og trosgrundsætninger. Ingen er perfekt, og dog er du et forbillede, som i særlig grad vil få lov at præge dit barn.

At vise tillid. Vis dine børn, at du stoler på dem og tiltror dem meget. Det styrker deres selvbevidsthed. Desuden er det grundlaget for ethvert forhold. Samtidig kan du være et forbillede for dem på, hvordan man stoler på Gud – selv i tider med kriser og konflikter.

At tilgive. Vær et forbillede for dine børn på, hvordan man tilgiver hinanden og forsones – som ægtepar, men også i forhold til dit barn. Brug konflikter til at lære børnene princippet om anger og tilgivelse. Giv barnet et knus og sig: ”Jeg tilgiver dig,” hvis det har sagt undskyld. Men husk også selv at sige undskyld til dit barn, hvis du har såret ham eller hende. Kig ham i øjnene og bed om et svar: ”Ka’ du tilgive mig?” Sådanne øjeblikke kan blive til nøgleoplevelser for dine børn.
Af Ruth Heil