Godt værktøj til skilsmisse- /delebørn og deres forældre

20.000 børn oplever hvert år, at deres forældre bliver skilt, og noget tyder på, at tallet er stigende.Bogen Mor og far er skilt er tiltænkt både de voksne og det barn, der berøres af skilsmissen. Hovedhensigten med bogen er at sikre, at barnet ikke bliver historieløst, og ligeledes er bogen tænkt som hjælp til at få taget hul på de vanskelige spørgsmål, der dukker op hos barnet.
I bogens voksendel er der l sider, hvor der emnevist skrives om gode råd og overvejelser. Der er afsnit om sorg, krise, om at fortælle om beslutningen og om reaktioner hos barnet – aldersopdelt.
I bogens del, der henvender sig til barnet, findes scrapbogen, hvor forældrene giver barnet sin egen historie tilbage. Her beskrives gode oplevelser, som familien havde sammen før skilsmissen. Her er der mulighed for at skrive et brev til barnet, give minder nyt liv ved at skrive dem ned og trække stjernestunder frem.
Bogen går så over i Barnets del, hvor barnet skriver (eller får hjælp til at skrive) om, hvordan det er at være delebarn, hvordan det opleves at være hos mor og hos far, og hvordan hverdagen ser ud. Der er afsnit om følelser – hvor sidder de?
Bogen er todelt og vender hver sin vej alt efter, hvilken del man gør brug af. Bogen er illustreret og er til at arbejde i med billeder, tegninger, tekst, eller hvad den enkelte finder interessant.
Bogen er et godt værktøj til delebørnene og deres familier. Her er muligheden for at få sat ord på følelser, tanker, spørgsmål og drømme. Et redskab til hjælp i den livskrise, de fleste oplever ved skilsmisse. Der er plads til at beskrive håb og ønsker til fremtiden.
Som forældre, der er endt i skilsmisse, er bogen velegnet som en kærlighedserklæring til barnet. Udgangspunktet er, at begge forældre ønsker det bedste for deres barn og at optræde som ansvarlige og kærlige forældre, idet forældreskab rækker længere ud end et brudt parforhold.

Henny Nørgaard og
Lotte Kappelskov Davidsen:
Mor og far er skilt
– Min egen scrapbog
144 sider • 249 kr.
Kristelig Dagblads Forlag