Rystende frontberetning

”Afhopperen” er en meget dramatisk og spændende historie fra virkelighedens verden.
Under normale omstændigheder lider jeg ellers ikke af klaustrofobi. Denne bog bekræftede mig i, at der ikke findes regler og læresætninger uden undtagelser.
Det er en nærmest klaustrofobisk frontberetning, er det. Vi befinder os i en åndelig krigszone, men som så mange andre gange i den slags situationer går der lige et stykke tid, inden sandheden går op for én. Og da kan man være ubehjælpeligt indfanget. Og dog: Der er altid et både godt og vigtigt liv på den anden side af forførelsen: dit eget liv, siger forfatteren.

Vej til selvrealisering?

Bogen følger forfatteren fra hans første møde med Scientology-bevægelsen som 20-årig ung mand med uindfriede musikerdrømme og på kontanthjælp. På Vesterbrogade i det indre København antastes han af en sympatisk dame, der inviterer ham indenfor til en gratis personlighedstest. Testen viser, at han har forskellige lig i lasten, psykologisk set – engrammer kalder man det i bevægelsens interne ny-sprog, dvs. traumer, der ligger lagret i underbevidstheden, og som står i vejen for realiseringen af éns fuldeste potentiale.
Den indledende test er som sagt gratis. Men så begynder det at koste! Bevægelsen tilbyder en lang, lang række af kurser, der i yderste instans tilbyder kunden (klienten) at komme til at udfolde netop dét potentiale.

Et liv levet på en løgn

Robert Dam lægger 20 år – og millioner af kroner – i organisationen, men ender med at vende sig imod den, vel vidende at det kan koste ham både hustru, børn og socialt netværk.
Men de mange beretninger om magtmisbrug, manipulation med medlemmerne og en pengegrisk ledelse har ført ham til et punkt, hvor han må kende sandheden om det, der til da har været hans livsgrundlag. Et punkt, hvorfra han ikke kan se tilbage. Hvis det hele blot har været én stor, iscenesat løgn, kan han ikke længere leve som hidtil.

En medrivende – og nødvendig – bog

Afhopperen er en både vigtig og nødvendig bog. Og det er den, dels fordi dette indblik i en ellers hermetisk tillukket verden giver mulighed for, at man selv bedre kan tage stilling. Men også vigtig fordi enhver bog, der udfordrer religiøse/tankemæssige magtstrukturer, som udfordrer menneskets menneskelighed, er vigtig.
Samtidig er bogen naturligvis også den medrivende og utrolige – men sande! – beretning om bevægelsens spæde start i USA i 1950’erne, over de dramatiske år med evig flugt for skattemyndighederne til grundlæggeren L. Ron Hubbards mystiske død på en øde ranch i 1986.
Knagende velskrevet. Spændende som en kriminalroman. Men altså desværre: en historie fra virkelighedens verden.

Robert Dam:
Afhopperen
– Mine 20 år i Scientology
288 sider • 299 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag