Forsoning med tyskerne – for at åbne for vækkelse

Forbøns-konference i Sønderborg efter canadisk inspiration.”Ban vej for Herren” var temaet for Bedehus Danmarks konference i Teatersalen ved Hotel Comwell i Sønderborg, søndag den 20. og mandag den 21. november.

Albert og Janet Zeha forfalte om erfaringerne fra Canada, hvor de kristne i desperation bad til Gud for deres land.

Der var en stor gruppe fra Nordtyskland, danskere fra hele landet samt enkelte repræsentanter fra Østrig og Holland og endelig ægteparret Albert og Janet Zeha fra Vancouver, Canada.
De godt 200 deltagere deltog i en meningsfuld åndelig proklamation af forsoning og tilgivelse i forhold til Gud, til hinanden og imellem nationerne med speciel fokus på behovet for forsoning med Tyskland.

Canadisk fornyelse

Konferencens sigte var meget inspireret af den åndelige forandring i Canada de sidste 15-20 år.
I begyndelsen af 1990’erne var Albert Zeha en af grundlæggerne af “Watchmen for the Nations”.
Det begyndte med, at en gruppe præster og ledere mødtes på det kendte skisportssted Wislar tæt på Vancouver for at søge Herren, idet de havde en nød på deres hjerter for deres land, som de syntes på så mange måder bevægede sig den forkerte vej.
De kom sammen for at lytte til Herren. Gud talte til dem om, at han ville helbrede landet, men der var mange forhindringer.

Fædre og sønner

Albert fortæller, at det første, Gud talte til dem om, var vigtigheden af forsoning mellem fædre og sønner, således som profeten Malakias formaner til.
Der blev ikke kun peget på det familiemæssige, men også på åndelige fædre og sønner.
En vækkelse bliver ofte den største modstander af den næste; fædrene holder fast på deres og kommer ikke sønnerne i møde.
Man indkaldte først til et møde, hvor omkring 1000 præster og ledere fra hele Canada deltog, og dernæst indbød man til et forsonings- og samarbejdsmøde med unge præster og ledere.

Angrede jødeforfølgelse

Dernæst pegede Gud på Canadas synd over for jøderne.
I forbindelse med krigen afviste Canadas myndigheder skibet St. Louis, der måtte vende tilbage til Tyskland. Alle ombordværende bortset fra de under 16-årige blev sendt til KZ-lejre, hvor de omkom.
Af de overlevende børn sporede Watchmen 40 personer, som man bragte til Canadas hovedstad Ottawa. På nationens vegne bad de kristne om tilgivelse.

Der blev bedt bønner om tilgivelse i forhold til Tyskland og velsignelse af den tyske gruppe, der også deltog i konferencen i Sønderborg.
National konflikt

Dernæst pegede Gud på den gamle konflikt mellem det fransktalende Quebec og den engelstalende del af Canada.
De fandt frem til, at grundlovsfædrene havde været inspireret af ordet fra salme 72,8:
“Fra hav til hav skal han herske, fra floden til jordens ender”, derfor kom landet til at hedde: Dominion of Canada.
De bad om, at det gamle ord måtte opfyldes, og bønnen ser ud til at være blevet hørt, idet der ikke mere er stemning for en opsplitning af Canada.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Retfærdige ledere

Dernæst pegede Gud på, at de skulle bede om retfærdige ledere i landet. De skulle ikke bede imod nogen, men de skulle bede om retfærdighed.
Først fik man en bekendende kristen statsminister, og 2 år efter, ved det seneste valg, er der nu et flertal af bekendende kristne i parlamentet. Det har bl.a. medført en meget positiv holdning over for Israel, og samtidig har man oplevet det meget glædelige, at Canada har fået styr på sin økonomi og ikke er særlig ramt af finanskrisen.
Albert fortæller til sidst, at fokus nu ikke mere er så meget på Canada, men på andre nationer, herunder Kina, Taiwan og de mange forskellige kinesiske grupper rundt i verden, men altså også på forsoning i Europa, specielt i forhold til Tyskland.
Bedehus Danmark har påbegyndt en åndelig forsoningsrejse gennem Europa og indbyder alle til at være med for på den måde at bane vej for Herren.
Af sognepræst Stig Christensen
Sønderborg