Igen fælles andagt i Folketinget

Nyvalgte Mette Hjermind Dencker har taget initiativet.Torsdag den 1. december bliver den ugentlige andagt genindført på Christiansborg.
Det er folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker, der har taget initiativet.
Hun er valgt for Dansk Folkeparti i Skanderborg-kredsen. Og tre af hendes partifæller har allerede sagt ja til at deltage.

Fire DF’ere med

Det er teologerne Marie Krarup (datter af sognepræst Søren Krarup), og Christian Langballe (søn af sognepræst og journalist Jesper Langballe)der har genstartet andagten. Desuden er det Morten Marinus Jørgensen, som er valgt i Aalborg Øst.
Morten Marinus har været medlem af Saltum menighedsråd siden 1. december 1996.
Her er han formand for aktivitetsudvalget og laver bl.a. aftaler med foredragsholdere til ca. 8 sogneaftner om året i Saltum Sognegård, fortæller han selv på partiets hjemmeside.

Brug for et åndeligt pusterum

Mette Hjermind Dencker har i modsætning til de tre andre ikke nogen professionel tilknytning til det kirkelige som ansat eller menighedsrådsmedlem i Folkekirken.
– Jeg er medlem af Folkekirken, som de fleste jo er, fortæller hun til Udfordringen.
– Hvorfor har du så taget initiativet?
– Fordi jeg ærgrede mig, da jeg læste, at den ugentlige andagt ville blive afskaffet. Det skyldtes, at de medlemmer, som havde stået for andagten, ikke længere sad i folketinget. Det skal blive løgn, tænkte jeg. Og så spurgte jeg bl.a. sognepræst Pernille Vigsø Bagge fra SF, om hun ikke ville være med til at genstarte den.
Det kunne hun dog ikke, da hun også er gruppeformand. Men hun er positivt stemt, og det samme gælder flere fra Venstre, som har sagt, at de gerne vil deltage, hvis det ikke foregår samtidig med deres gruppemøde.
Det her handler jo ikke om partipolitik. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan mødes på tværs af partiskel i sådan et ugentligt ”åndeligt pusterum”, siger Mette Hjermind Dencker.
Hun fortæller, at alle hendes tre børn går på en kristen privatskole, Jakobsskolen på Frederiksberg, og at det har været en positiv oplevelse at opleve de værdier.
– Jeg kan godt lide den holdning og næstekærlighed, som vi har i den kristne tro, siger Mette Hjermind Dencker, der er uddannet terapeut og coach og siden 2007 har haft klinik med individuel-, par- og familieterapi og holdt kurser i selvudvikling.
Hun er sit partis ordfører på familieområdet og vil i den forbindelse tage fat på nogle forslag fra Blå Kors om hjælp til alkoholbelastede familier.

Kofod oprettede den

Den ugentlige andagt for folketingsmedlemmer og ansatte på Christiansborg blev i nyere tid indført af sognepræst Flemming Kofod-Svendsen, som sad i Folketinget for Kristeligt Folkeparti 1984-93 og 1998-2001.
Senere overtog Christian Mejdal (Venstre) opgaven, som han fortsatte, også da han blev Folketingets formand.
Blandt markante medlemmer har været ministrene Birthe Rønn Hornbek og Britta Schall Holberg, som begge forlod Folketinget ved valget.
Mette Hjermind Dencker håber, at flere politikere vil komme til den ugentlige andagt, som Christian Langballe vil stå for.
Henri.