Medier leder flere iranere til kristendom

Kristen iransk præst fortæller om, hvordan flere iranere konverterer til kristendommen, fordi de påvirkes af adgang til kristendom via satellit og internet.
I Iran er mange kristne truet og forfulgt af de islamiske myndigheder. Men der er stor vækst i konvertering til kristendommen blandt iranere trods faren ved det. Væksten skyldes blandt andet en større adgang til kristne hjemmesider på internettet og kristne tv-programmer.

Iranere har fået større adgang til kristendommen via medier. Trods frygt fra myndighederne vælger de at konvertere.

Ifølge den amerikanske avis Christian Telegraph har de iranske myndigheder indledt en kamp mod folk, der konverterer til kristendommen.
Mr. Shahram Nikoo er talsmand og leder af den iranske kirke i Europa. Han fortæller, hvordan det er at være kristen i Iran:
Hvordan ved du, at interessen for kristendom er i vækst i Iran?
– Ja, accepten af kristendommen i Iran er i vækst dagligt. Vi ved det fra det kristne fjernsyn, der bliver sendt via satellit, og fra folk som ser disse programmer. Alle disse faktorer viser, at mange i Iran er interesseret i at give deres liv til Jesus Kristus.

Frihed via net og tv

Hvordan evangeliserer du disse mennesker? Gør du det frit eller hemmeligt?
– Vi gør ikke noget i hemmelighed. Alt er åbent. Der er adgang til alle kristne tv-programmer via satellit og internet. Tak Herren for, at vi i dag lever i en verden, der giver os mulighed for at kommunikere med folk omkring os. Selvfølgelig er folk ivrige efter at opdage og studere evangeliet. Nogle kommer også til tro igennem drømme og visioner.
Er internettet den eneste mulighed for at hjælpe folk, der gerne vil lære om kristendom, eller er der også bøger og anden litteratur til rådighed?
– Nej, der er ingen kristne bøger eller litteratur til rådighed i Iran. Internet og satellit-tv er det eneste.
Bliver hjemmesiderne blokeret?
– Selvfølgelig bliver de blokeret, men der er måder at bryde det på.
Er der steder i Iran, hvor kristne især konverterer til kristendom?
– I byer som Qom og Mashhad er der flere folk, der bliver kristne i forhold til andre steder.
Er de folk, som bliver kristne, kun konverteret fra shia-muslimsk baggrund, eller er der også nogen med anden baggrund?
– P.t. er der folk med forskellige baggrunde, der konverterer til kristendom inklusiv baha’is, sunni muslimer, zoroastrians osv.
Det siges, at de iranske sikkerhedsmyndigheder har opført sig modstridende over for kristne, som er blevet arresteret. Menneskerettighedsorganisationer har forklaret, hvordan de arresterer folk, præsenterer dem for falske anklager, men lover løsladelse, hvis de angrer og konverterer tilbage til islam. Kan du forklare, hvordan arresterede kristne bliver behandlet?
– Jeg har aldrig oplevet dette tæt på mig, men hvad jeg har, hørt bekræfter dine ord. Uheldigvis bliver kristne iranere behandlet upassende, især dem der har en islamisk baggrund.

Kristne hjælper andre

– Det er virkelig overraskende, at den islamiske republik lægger pres på kristne konvertitter. Disse mennesker har intet med politik at gøre, og de prøver ikke at ændre regimet. Disse mennesker har bare ændret sig til anderledes og bedre mennesker. Det er underligt, at et regime hellere vil forfølge dets folk end at opmuntre det.
Vi har folk, som var afhængige af stoffer, før de blev kristne, og nu hvor de accepterer Jesus som deres frelser, har deres liv ændret sig totalt. Nu deler de troen med andre misbrugere omkring sig og hjælper dem med at give slip på stofferne. Der er situationer, hvor par har mistet deres familie efter at have konverteret til kristendommen, men nu lever lykkeligt sammen og har påbegyndt et nyt liv i den kristne tro.
Hvilken slags dom udsteder de juridiske myndigheder mod kristne fanger?
– De fleste kristne, som arresteres, bliver løsladt mod kaution, hvis de lover ikke at evangelisere, men jeg har hørt, at de bliver udsat for pres på grund af deres nye tro.

Indirekte pres

Hvad er det generelle problem, når kristne fanger skal løslades?
– I løbet af de sidste syv-otte år har jeg mødt kristne, der har siddet i fængsel for deres tro. Det største problem de havde, var med deres udlejere. Når udlejerne fandt ud af, at de var arresterede for at være blevet kristne, bad de den kristne om at flytte. Det samme skete på arbejdspladsen, hvor de blev fyret.
Rent faktisk mister kristne fanger retten til at have hus og arbejde, og det resulterer i en meget svær tilværelse. De bliver anset som kriminelle i deres lokalsamfund.
Mener du, at folk afviser dem, eller er det i frygt for myndighederne?
– Folk afviser disse folk i frygt for myndighederne. Man kan sige, at det er et indirekte pres fra myndighederne.