Befriende discipelskab for unge

Discipel version Gal 2.20 er en god bog om nåde, der lærer unge mennesker at leve for Kristus i en moderne verden.
Tiderne ændrer sig hele tiden, og verden kan virke helt anderledes end dengang, Jesus vandrede på jorden. Alligevel kalder Gud os stadigvæk til at være hans disciple.
Discipel version Gal 2.20 fortæller ud fra Gal 2,20, hvordan en discipels liv skal se ud i vores dage.
Her forklarer Per Ladekjær og Anders Møberg om tre karakteristikker af, hvordan en discipel skal se ud ud fra et luthersk synspunkt – Kristus lever for mig, i mig, og gennem mig.
Bogen begynder med at beskrive nåde, og den stiller spørgsmål, som rækker ud til mange kristne i dag: ”Hvis Gud har taget vores straf på korset, hvorfor lever vi så stadigvæk, som om Gud betragter os som skyldige?” Nåde er ikke noget, vi vokser af, men det er en vigtig del af vores kristne vækst.Vi tjener ikke Gud, fordi vi skal betale vores gæld tilbage, men fordi vi er taknemmelige for, hvad Gud har gjort for os.
Det andet kapitel handler om Kristi forvandling af vores hjerte. Disciplen skal dø fra ideen om at leve for sig selv, men skal i stedet for mindes om at leve for Kristus. Vi finder vores identitet gennem vores venskab med Gud i stedet for gennem vores egen opfattelse af os selv, eller hvordan andre ser os. Den befrier os fra andres meninger og giver os en sund selvtillid.
Bogen fortsætter med at fortælle os om Guds mission. Gud kunne gøre alting selv, men han vælger at bruge os som et levende forbillede af Hans nåde i os. Vi kan ikke alle sammen fungere som gode evangelister, men Gud har givet os forskellige nådegaver, så vi kan arbejde sammen om at række ud til mennesker med evangeliet. På den måde vises et bedre billede af Kristus, fordi vi er hans legeme her på jorden.
Per og Anders har skrevet bogen til Indre Missions unge, men voksne kan også lære af den. Der er også inkluderet et studieoplæg, så den kan læses i en gruppe. Dette er en relevant bog, som er skrevet på en klar og forståelig måde, så alle kan undersøge og opleve Jesu nåde på en stærkere måde.

Anders Møberg
og Per Ladekjær:
Discipel version Gal 2.20
96 sider • 99,95 kr. • Lohse