Flot bog med nye gammel-testamentlige salmer

Lysets utålmodighed har det hele i tekster, noder, illustrationer og layout – næsten …
I en ny publikation med et forrygende flot layout præsenteres ikke mindre end 165 velskrevne nye salmer med forlæg i de gammeltestamentlige tekster til alle kirkeårets søndage, både efter 1. og 2. tekstrække, hvor hver ny højtid er spiseligt repræsenteret ved en vekslende farve på side-hovedet. Skønt!
Det er lige det, vi kirkemusikere, præster, forkyndere osv. stadig spejder efter. Fornyelse! Her har landets måske 12 bedste salmedigtere, der hver især har allieret sig med de ditto bedste melodi-komponister, i håndværksmæssigt beundringsværdige kreationer leveret gods til kirkefolket.

Dygtige salmedigtere

Digterne er for de flestes vedkommende af grundtvigiansk observans. (Hvor bliver i grunden alle de andre salmedigtere egentlig af? Er der i det hele taget nogen i ”højrefløjs-landskabet”, som har en digterisk åre, der har noget at sige i dansk salmedigtning?) Her er dejligt digtende folk som Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Sten Kaalø, Jens Rosendal, Lars Busk Sørensen osv., alle repræsenteret i salmebogen, foruden de nye eminente Iben Krogsdal og Niels Johansen. De kan deres håndværk og er spændende at læse. Salmerne er af meget større koncentreret kvalitet end for føje år siden. Tænk, der er folk (fx komponisten John Frandsen), der synes, at sådanne – for en dels vedkommende – præstedigtere er for meget præster og for lidt digtere. For meget teologi og for lidt digtekunst – med andre ord. Mens andre, ”lovsangs- eller gospelfolket”, formodentlig mangler mere smægtende – undskyld mig – ”frelser- og halleluja-udtryk”.

Ingen ørehængere

Melodierne er sangbare og iørefaldende og i alle stilarter, rytmiske og traditionelle, men der er ingen ørehængere. Og det kan godt være, de bare skal synges en periode og så glemmes; supergode melodier er det sværeste i verden at lave. Alt sammen i stift bind i A4 størrelse med fuldt udskrevet nodesats.
Teksterne sprudler af digterisk inspiration og opfindsomhed. Man sidder tilbage med stor begejstring over billeder, former og udtryk fra en glad, storladen og billedrig kristendom.

For meget poetisk leg

Men man kommer for ubesværet uden om klassiske dogmetemaer som omvendelse, frelse-fortabelse, syndserkendelse og retfærdiggørelse. Trods Jens Simonsens ivrige udsagn: ”Dig vil vi bekende” over en tekst fra 5. Mos., eller Hans Anker Jørgensens griben-i-egen-barm-salme over Ezekiel 33: ”Har jeg talt for kønt for længe / som en karrierepræst … er jeg blevet lykkesanger / i de fine restauranter, / æder jeg min sjæl ihejl / stands mig med Ezekiel!” Flot og ægte ment!
Ansigt til ansigt med digterne tror jeg, deres kristendom hyppigt vil vise sig at være en anden end min. Det er det svære ved disse salmer. De stryger én med hårene i poetisk kraft, men er ikke nødvendigvis et fuldttonende bibelsk evangelium. Det er vigtigt, at vi synger, så Helligånden bejaer, og det ikke blot er poetisk leg.

Holger Lissner (red.):
Lysets utålmodighed
– Salmer til de gammeltestamentlige læsninger af tolv salmedigtere fra vor tid
Ill.a. Maja Lisa Engelhardt
260 sider • 349 kr • Unitas