Musikkens magt

“Vi synger, vi spiller og er glade sammen.”
Sådan udtrykker en af beboerne på det kristne plejehjem Salem det og formulerer dermed en vigtig pointe: den vidunderlige magt, der ligger i musikken til at gøre godt og løfte sindet, hvor det måske kan være påtrængt.
Og det kan det godt være på Salem, hvor en stor del af beboerne er demens-ramte – en problematik, der også er en tendens på landsplan. Takket være tilskud fra Socialministeriet, Den Obelske Familiefond og Oticon Fonden har to musikpædagoger været special-ansatte til i 2011 at komme med idéer til brugen af musik-terapi med det formål at bringe beboerne på sporet af deres tabte tid.
Musik-reminiscens kaldes det med et fint ord. Det handler om at bedre livskvaliteten, selvværdet og identitsfølelsen for derigennem at skabe større muligheder i socialt samvær med andre. – Mød Inge, der får sin rastløshed mindsket; Ester, der elsker de gamle danske sange og evergreens; Kirsten, der kaster sig ud i dansen, når der bliver spillet op som en del af aktiviteterne. Det er korte, varme portrætter, der gives af disse og andre beboere. På en medfølgende DVD følger vi dem i små glimt fra hverdagen på plejehjemmet.
Der kan være en indledende, reserveret holdning fra de ældres side, når nye musikalske aktiviteter bliver iværksat, men som en af forfatterne skriver, oplever hun dog, at de, der i opstarten har været de mest forbeholdne, ”tit bliver dem, der kommer til at værdsætte sangen højest… hvis man blot lader de ældre i fred og alligevel er opmærksomme på at inkludere dem i aktiviteten uden at henvende sig direkte til dem, så overgiver de sig som regel hen ad vejen til den gode og positive stemning” (s. 46).
Et anbefalelsesværdigt idé- og inspirationskatalog, der bør finde vid udbredelse på plejehjem i det ganske land, kristent funderede eller ej.

Lise Høy Laursen & Maria Blum Bertelsen:
Musik i øjeblikket – en håndbog om musik i ældreplejen
98 sider + dvd (ca. 10 min.) • 149 kr. • Unitas