– Du vil se familier forandres når de søger Gud

Film om modige fædre skal inspirere.Filmen ’Courageous’, handler om meget mere end spænding og skuespil. Der ligger bibelske principper bag.

Ken Bevel har tidligere arbejdet 20 år i United States Marine Corps.

Der ligger dybere tanker bag den kristne film Couragoues, som fik debut d. 30 september sidste år. Det fortæller produceren Alex Kendrick, som også har produceret ’Fireproof’ og ’Facing the Giants’. Han forklarer om mændene i filmen:
– De begyndte, at se på deres rolle som fædre, og så begyndte de at udfordre hinanden til at opfylde Guds intentioner for fædre, siger han til billygraham.org.
– Vores håb er, at når du ser mændene i ’Courageous’, så vil du identificere dig med en af dem. Og når du går ud af biografen, vil du sige: Jeg har ikke kun brug for at blive bedre i min faderrolle og have en strategi for mine børn, men jeg har også brug for at leve et liv i trofasthed, hvor jeg søger Gud, på en måde, så mine sønner og døtre vil have lyst til at gøre det samme.

Familier og lande vil forvandles

Han er sikker på, at det vil have en stor betydning i både det nære og det store perspektiv:
– Hvis vi kan gøre det for mænd, så vil man se familier ændre sig fra bunden af, når de søger Gud. Derfor vil familier, kirker, fællesskaber og nationer forandres.

Havde selv en fraværende far

Ken Bevel spiller faderen Nathan Hayes, i filmen, som udaftil havde et godt liv med en smuk kone og søde børn. Men bagved facaden lå nogle sår fra barndommen, som påvirkede ham. Han manglede sin fars bekræftelse og var i tvivl om, hvordan man skulle være en mand. Ken Bevel kan genkende rollen i sit eget liv:
– Ja, rigtig meget. Jeg ser mig selv på samme måde som Nathan Hayes. Jeg voksede også op med en far, som var fraværende i vores hjem i mange år. Som et resultat af manglede bekræftelse og opmuntring, voksede jeg op med en tvivl på mig selv, da jeg var ung. Og jeg havde problemer med at finde ud af, hvordan jeg skulle komme videre i livet med de udfordringer der er, fortæller han The Scanner.

Der er håb

Ken Bevel mener, at det er vigtigt at understrege, at der er håb uanset hvordan man er vokset op og hvordan man har været som far.
– Det budskab, jeg beder om, at folk må få, er håbet om at ting kan ændres – og evnen til at se, at fejl ikke er evige. Som fædre og forældre, så har vi alle sammen ramt ved siden af på en eller anden måde. Vi har givet forkerte råd, været for hårde ved vore børn eller knust deres ånd. Men det er ikke slutningen. Vores børn har stadigvæk brug for os til opmuntring, vejledning og for den største råvare: Kærlighed.
Bevel mener, at forældre ikke skal trække sig væk fra deres børns liv.
– Vi bør være villige til at bede om tilgivelse og bede dem om at stole på os igen ved målrettet at genopbygge forholdet til dem.
Henrik