Stærk nok til at være svag

Det er med vort liv som med alt andet: Det må vokse og modnes, hvis ikke det skal stagnere og dø. Herren ønsker vækst og udvikling i vores kristne liv.
Af Jens-Petter Jørgensen
Journalist, forkynder
og forfatter

Derfor er det vemodigt at konstatere, at mange troende mennesker er mere optaget af efteruddannelse og kompetenceudvikling, når det gælder arbejde og karriere, end at investere tid og ressourcer i at lære Jesus bedre at kende. Bag hvert frafald fra troen gemmer der sig en historie. Men at der er en generel sammenhæng mellem forfald, frafald og åndelig vækst, er hævet over enhver tvivl.
Det er afgørende vigtigt, at vi taler rigtigt om det at vokse som kristen. For det drejer sig ikke om at opleve, at man får et stadigt bedre greb om troen, eller at man lykkes stadig mere i kristenlivet. Kristen vækst er altid en vækst nedad – i større afhængighed af Jesus.
Ordet i Johannesevangeliet 3,30: ”Han skal blive større, jeg skal blive mindre” kan stå som overskrift over, hvad det vil sige at komme videre i kristenlivet. Den, som selv er midt i vækstprocessen, vil opleve det som en stadig større afhængighed af Jesus på flere og flere områder i livet; mere afhængig af Guds tilgivelse, kærlighed og kraft, end da man begyndte på vandringen sammen med Herren. Hjælpeløshed vil altså være et sikkert kendetegn på et liv i helliggørelse. Mens man selv oplever hjælpeløshed og afhængighed, vil menneskene omkring mig paradoksalt nok opleve mere kærlighed, glæde, fred, langmodighed og de andre frugter, der nævnes i Gal 5,22. Jesu egenskaber stråler frem. Ånden har sejret over kødet og de gerninger, der kommer fra den onde natur (Gal 5,18-21).
Hvad skal man gøre, hvis man ønsker at vokse og bære frugt? Jesus siger det således:
”Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” (Joh 15,5)
Igen synes hemmeligheden at hedde fællesskab med Jesus. Bliv i ham, bo hos ham, vær hos ham over en tid, som ordene i grundteksten egentlig betyder. Det er imidlertid meget vigtigt at påpege, at det er ham, som skaber og frembringer frugten i vores liv. Udvendige fromhedsøvelser i egen kraft forandrer og forvandler kun lidt. Vores opgave og udfordring er derfor at være der, hvor han har mulighed for at gøre det. For Jesus, som er blevet vores helligelse (1 Kor 1,30), ønsker virkelig at gøre denne gerning i vores liv.

Fra bogen ”Stærk nok til at være svag”
af Jens-Petter Jørgensen.