Danskere bliver kristne i udlandet

Danskere i udlandet finder ud af, at danskhed og kristendom hænger sammen. Derfor opsøger de kirken, fortæller landssekretæren i DSUK.
Der er op til 5000 danskere i Bruxelles, og de opsøger gerne den danske kirke i byen, der også har det største konfirmandhold blandt danske kirker i udlandet.

Anders Friis Knudsen

Det fortæller Anders Friis Knudsen, der er landssekretær for DSUK, der står for Danske Sømands og Udlandskirker. Der er for øjeblikket 53 udlandskirker spredt over hele verden. Den største er i Bruxelles, hvor kirken sidste år købte et nedlagt kloster:
– Vi fik samlet alle vores aktiviteter i Bruxelles på ét sted centralt i byen, hvor vi tidligere har lejet os ind i Den Reformerte Kirke, fortæller Anders Friis Knudsen.
I den nye kirke er præstebolig, bolig for ungdomsrådgiver og en kollegiebygning med 20 værelser i tidligere munkeceller.

Ungdomsrådgiver

Der er mellem 4000 og 5000 danskere i Bruxelles, og derfor er konfirmandholdene også forholdsvis store: mellem 35 og 40 unge.
– De mødes nogle weekender i løbet af sæsonen og i ugerne op til påske på konfirmandlejr, hvor både præst, ungdomsrådgivere og frivillige er i arbejdstøjet og sørger for, at de får en god oplevelse, fortæller Anders Friis Knudsen.
Ungdomsrådgiver? Det hører man ikke så meget om i danske kirker herhjemme…
– Opgaverne er meget varierede, det kan være au-pair formidling, som det er i Paris og Bruxelles. Det kan være at arrangere studievejledningsdage, det kan være at lave udflugter eller individuel rådgivning, når unge pludselig står uden tag over hovedet i London eller Bruxelles. Så er ungdomsrådigiveren i arbejdstøjet.

Bliver aktive i kirken

Bliver danskerne mere kristne, når de er i udlandet?
– De finder i hvert fald ud af, at kirken også er en del af den danskhed, som de gerne vil have med, og de gør brug af kirken. De begynder at synge i kirkekor, selvom de aldrig har gjort det hjemmefra. De hjælper til ved kirkens julebasar og indgår i et netværk omkring kirken. Mange har ikke forventet, at det skulle blive sådan.
Der er god kirkegang i Bruxelles, og på Solkysten vest for Malaga i Spanien har der gennem mange år været en stor og voksende kirke med egen præst.
– Der er 80 stole i kirken, og de er fyldt op, fortæller Anders Friis Knudsen.
Hvad tror du, det betyder for danskere, at de også kan finde deres kirke i udlandet?
– Der er mange, der når de rejser ud, slet ikke tænker kirken med i deres netværk. Men når de kommer til Hong Kong, Bruxelles eller London, finder de ud af, at hvis de skal være sammen med andre ligesindede, kan kirken bruges. Udfordringen for os er at fastholde kontakten, når de vender hjem.
Med til DSUKs ”sogn” hører også det danske mindretal i Sydslesvig. Her bor omkring 50.000 danske og dansksindede. De betjenes af 24 præster i 35 menigheder.
Betjeningen af søfolk ombord på de cirka 600 danske handelsskibe er en af de vigtige opgaver. I ti af verdens største havne ligger sømandskirkerne som mødesteder for alle danskere på farten.