Brian holder sammen på de bibeltro i Folkekirken

Brian Christensen meldte sig ud af Folkekirken i protest mod homovielser. Men han accepterer homoseksuelle som en del af kirken.
Man kan ikke sige, at Brian Christensen fra Holstebro er kommet fra asken til ilden –
snarere tvært imod.

Brian Christensen

Det blev for hedt at være i sognepræst i Elling Sogn ved Frederikshavn og være ét med en folkekirke, der under regeringstvang måtte tillade kirkelig vielse af homoseksuelle uden belæg i Bibelen. Derfor meldte
Brian Christensen sig resolut ud af Folkekirken.

Anerkender homosekuelle følelser

Men det betyder ikke, at han ikke anerkender homoseksuelle følelser eller homoseksuelles
ret til at være med i kirken.
– Vi er nødt til at se hinanden som mennesker. I menigheden er der plads til alle typer mennesker;
der er ikke nogen, der bliver sorteret væk ved indgangsdøren. Vi skal ikke gøre det her til en kardinalsynd, det mener jeg slet ikke, det er, siger
han og tilføjer:
– Når det er sagt, tror jeg også, at vi har noget mere at sige til den, der har de følelser. I Agapes BASIS-arbejde kan man få hjælp til at bearbejde
de følelser, man har.
Brian Christensen er frimenighedspræst
i Lemvig Bykirke og landssekretær for Evangelisk
Luthersk Netværk (ELN), begge dele på halv tid.
Han har netop opnået en kandidatgrad i Persuasivt Design på Aalborg Universitet og kan derfor tilføje ”et it.” til sin cand. theol. titel. Specialet
danner baggrund for et kursus i ”KonfiMedier” som Kirkeligt Medieakademi holder i København
og Børkop den 1. og 8. marts.

Klassisk kristendom

Men i det daglige er Brian Christensen mest optaget af at holde sammen på den del af Folkekirken, han beskriver som ”den klassiske forståelse
af evangelisk luthersk kristendom”.
– Tidligere var det kun de grundtvigske bevægelser, der havde fri- og valgmenigheder. De har jo 150 år på bagen. For ca. 30 år siden kom de første
valgmenigheder med baggrund i den del af kirken, som jeg tilhører. Det er en voksende udvikling, som senest også har betydet en del frimenigheder.
Her har ELN en rolle at spille, fordi vi vil forsøge at holde fast i fælleskabet med hinanden, uanset at vi vælger forskelligt i forhold til Folkekirken, siger
Brian Christensen og afslører, at også menighedsråd i almindelige sognekirker tilslutter sig
netværket.
Hvad skal et menighedsråd i en sognemenighed bruge ELN til?
– Vi vil støtte også sognemenigheder i at holde fast ved de bibelske sandheder. Det er ikke enkelt i vores tid; vi er under pres fra tidsånden. Det
kan være en måde at tage afstand fra en hovedstrøm i Folkekirken, som ikke respekterer
Bibelen som Guds ord og som ikke mener, man skal
lytte til den, når det gælder det kristne liv.
Hvorfor er det vigtigt?
– Den enkelte dansker har brug for at høre, hvad Bibelen vejleder til, ikke kun til frelse, men også til det kristne liv, fordi det er det bedste liv, vi kan leve.
Jeg tror, vi har brug for Bibelen og Guds ord til at kunne sige noget om, hvad der er kærligt
og godt for os mennesker. Hvis det kun er overladt til vores egen fortolkning, og den prægning
vi får fra det samfund, vi er en del af, så tror jeg, det
kommer til at gå galt.
Hvad er den afgørende forskel?
– Et eksempel kunne være den optagethed, vi har af materialisme i vores samfund. Lukkeloven er afskaffet, og vi taler ustandseligt om, at vi skal
have øget økonomisk vækst. Vi har et korrektiv, som handler om, at der er en næste, der har
brug for vores hjælp i stedet for.
Man siger, at kærlighed kommer fra Gud, og derfor må kærlighed mellem homofile også være Guds kærlighed…
– Jeg mener, at det er ret klart og tydeligt, hvordan Bibelen taler om ægteskab. Den ramme, Gud har lagt for seksualitet er det livslange sammenhold mellem mand og kvinde.

Grotesk velsignelse

– Så er det jo rigtigt, at man som homoseksuel kan have præcis de samme følelser for en af samme køn, som en heteroseksuel kan have for en
af det modsatte køn, og det respekterer jeg også. Men at man har følelser, er ikke nødvendigvis
det samme som, at man skal leve dem ud.
– Jeg mener, at det er grotesk, at vi i den ene kirke velsigner det forhold og i en anden kirke tilbyder syndernes forladelse for akkurat det samme.
Jeg mener, at det er skriftemål og syndernes forladelse, der er relevant her, fordi Bibelen ikke
giver os mandat til at komme med nogen velsignelse.
Brian Christensen er gift med Kirsten og har fire børn.