Forsker: Fremtiden vil frigøre kreativ energi

Rolf Jensen er tidligere direktør for Institut for Fremtidsforskning. Når autoriteterne falder – også folkekirken – frigøres kreativitet hos de mange, forudser han. Kirkefolk er uenige.
Efter 2 års analyser er Rolf Jensen fra The Dream Company klar med en ny bog i Danmark og i USA. Og Rolf Jensen har en tankevækkende vision, han kalder Den ny Renæssance.

Rolf Jensen mener, at samfundsinstitutionernes sammenbrud vil frigøre ny kreativ energi. Frikirkeleder Tonny Jacobsen mener tværtimod, det vil være destruktivt. Biskop Karsten Nissen mener, mennesker vil få mere brug for den store historie, kirken kan fortælle.

Hans analyse skal dog tages med et vist gran salt, mener en biskop og en frikirketalsmand. Og det skyldes, at fremtidens autoritetstab også medfører værditab. Og her ligger en opgave for kirken.

Autoriteten vakler

Rolf Jensen blev allerede i 1984 ansat på Instituttet for Fremtidsforskning, hvor han var direktør fra 1988 til 2001. I dag leder han The Dream Company.
Men hvilken ny renæssance ser fremtidsforskeren for sig?
– Den første renæssance (1300-1600) skete fordi pavens autoritet vaklede, kirkens jerngreb om befolkningerne forsvandt, og det frigjorde initiativer indenfor kunst, videnskab og geografiske opdagelser. I dag er det ikke kirken, men de etablerede hierarkier, der mister deres autoritet, forklarer Rolf Jensen i en pressemeddelelse.

Fem store tendenser

Han mener, den ny udvikling vil finde sted indenfor de næste 5-10 år og frigøre energi og kreativitet hos de mange.
”Den ny Renæssance” kendetegnes af fem tendenser:
1. Tilliden til alle autoriteter er på vej ned. Vi vil være vores egen autoritet ifølge f.eks. Gallup og World Values Survey.
2. Det gælder især de samfundsbærende institutioner, der alle oplever faldende tilslutning: de store dagblade, fagbevægelsen, de politiske partier og folkekirken.
3. De sociale medier åbner for horisontal kommunikation i et fladere samfund. Over 90 procent af danskerne er med.
4. Prisen på selv at udgive en bog er dalet. Det gælder desuden også for musik og videoer og film.
5. Med 3D printeren starter den tredje industrielle revolutionj.
– Når vi lægger disse fem tendenser sammen, ser vi et samfund i opbrud. Ikke en revolution, men en bølge af nye aktører, der handler kreativt og går udenom de etablerede institutioner: en ny renæssance i løbet af 5-10 år, forudser fremtidsforskeren.

Også destruktive kræfter

Men hans forudsigelser får malurt i bægeret fra kirketalsmænd:
– Jeg tvivler på, at tidens autoritetsoprør og individualisering fører til en gylden fremtid. Det er rigtigt, at kreativiteten kan hjælpes på vej af ny teknologi, men autoritetsoprør og individualiseringen har så mange destruktive kræfter i sig, at de nærmere fører til en opløsning af vores samfund, siger talsmand for FrikirkeNets over 100 kirker, Tonny Jacobsen.
Biskop Karsten Nissen fra Viborg Stift må dog give fremtidsforsker Rolf Jensen ret et stykke ad vejen:
– Jeg tror Rolf Jensen kan have meget ret i analysen. Det er jo den postmoderne virkelighed, han beskriver.
– Men der må en meget vigtig tilføjelse til: Netop fordi det er sådan, oplever mange mennesker meningsløshed og afmagt over for livet, og der er blandt folk en længsel efter den store, fælles historie, der igen kan binde os sammen. Den historie er det folkekirkens opgave at fortælle, siger han.
Tonny Jacobsen er enig i, at oprør mod autoriteter vil skabe et mere rodløst samfund, men kan køber ikke sammenligningen med den første renæssance.
– Renæssancen byggede på en solid kristen kapital, hvorimod vores samfund i stadig højere grad mangler det kristne livs- og menneskesyn, der har været med til at give os en sund samfundsmæssig kerne, siger han.