Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål:

Hvordan bliver jeg fri for frygt?

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kristen mand på 29. Allerede i min barndom udviklede jeg en frygt. Jeg er nu i gang med at studere medicin, og den frygt, jeg stadig døjer med, tærer så stærkt på min energi, at det kun er ved meget store anstrengelser, at det lykkes for mig at fortsætte mine studier.
Jeg døjer som følge af min daglige frygt også med hoved- og mavesmerter. Frygten gør mig svag og energiløs. Men jeg afslutter snart mine studier, og det skal nok gå. Men jeg vil så gerne slippe af med denne byrde af frygt.
Sker det ikke, er jeg bange for, at jeg før eller siden må give op. Men det er ikke det, jeg vil.
Jeg har ofte været hos min læge og haft samtaler. Det er mundet ud i, at jeg har fået noget beroligende. Men det har ikke løst mit problem. Jeg har også haft en del samtaler med en god psykolog. Det har resulteret i, at jeg kan se, hvordan min frygt sneg sig ind i mit sind, da jeg var barn.
Selv om jeg havde kristne forældre, var jeg helt ubeskyttet i mit sind. Det var, som om jeg blev overmandet af mørket. Det har siddet i mig siden. Min læge har for resten også foreslået mig lykkepiller. Men jeg føler mig ikke overbevist om, at det er løsningen for mig.
Jeg vil meget gerne anmode om din forbøn og om en salvedug. Jeg vil desuden prøve at komme til et af dine møder i Allerød eller i Valby for at få forbøn. Jeg tror på forbønnens magt. Desuden vil jeg gerne vide, om der efter din mening er noget, jeg selv bør gøre ud over, hvad jeg allerede har beskrevet.
De bedste hilsener
En, der stadig håber

Svar

Guds løfter vil hjælpe dig

Kære du, der håber
Jeg har bedt for dig og sendt dig en salvedug. Men jeg synes også, at det er en rigtig god ide, at du kommer til forbøn. Det er min tro, at det kan virke med til at jage det mørke ud, som har overmandet dig. Der er nemlig en mægtig kraft i det store navn, navnet Jesus Kristus, og det er i det navn, jeg beder for mennesker.
Et spørgsmål, som mange i dag søger svar på, og det er også spørgsmålet i dit brev, det lyder: – ”Hvordan bliver jeg fri for frygt?”
Nu først vil jeg skrive lidt om frygt:
En læge har udtalt, at den almindeligste af alle nutidens sygdomme og den sygdom, det er sværest at komme tæt på, er frygtens sygdom, den unaturlige frygts sygdom. Den frygt er desuden, siger han, årsag til rigtig mange fysiske sygdomme.
Desuden udtaler en kendt psykolog, at frygt virker fuldstændig nedbrydende på menneskers personlighed. Han taler her om den frygt, der får lov til at bo i os i lang tid. Han taler om den frygt, som du lider under, nemlig den unaturlige frygt. For der findes også en naturlig frygt, som er både nødvendig og ønskelig. Uden den ville mennesker mangle den naturlige og fornuftige forsigtighed.
Den naturlige frygt, som vi også kan kalde den normale frygt, hindrer dig og mig i at løbe en farlig risiko og i at foretage os hasarderede og meningsløse ting.
Den unaturlige frygt derimod har en tendens til udelukkende at ødelægge ens dage og forstyrre ens nætter. Den frygt kan gøre livet til et helvede.
Men man kan befries og helbredes fra den unaturlige og ødelæggende frygt. Ingen tvivl om det.
Jeg vil her gerne skitsere en kur, der har vist sig virksom, når man arbejder med den med udholdenhed. Kuren er baseret på kraften i Guds ord og i Guds løfter.
Du behøver ikke at plages af frygt. Guds ord og Guds løfter, som vi finder dem i Bibelen, kan hjælpe dig af med frygten.
Bibelens ord og især løfterne virker som medicin og frigør troen i dit sind. Din tro sammen med løfterne kan drive frygten på flugt. Bibelens ord forbundet med din tro er nemlig en mægtig kraft. Men hvordan virker det?
Når du oplever, at frygten er ved at tage over i dit indre, så tal Guds ord imod frygten. Tal fx højt eller inden i dig selv ordene fra Salme 27. Tal ordene, som om frygten er en person, du står over for:
– ”Herren er mit lys og min frelse, hvem ( eller hvad ) skal jeg da frygte? – Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? – Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt; selv om der føres krig imod mig, er jeg dog tryg.”
Disse ord, disse løfter har kraft til at skabe det, de siger, nemlig frihed fra frygt.
Jeg ser din situation sådan, at du faktisk er belejret af frygt. Der føres krig imod dig; men når du kæmper sammen med Guds ord, som er Helligåndens sværd, og som er Guds kraft (Efeserbrevet kap. 6, vers 17), så vil du sejre, for Helligåndens sværd er stærkere end frygten. Men du skal kæmpe imod med udholdenhed, for kampen kan godt strække sig over nogen tid.
Du nævner også i dit brev din barndom. Grunden til at mennesker nærer frygt er åbenbart, at vores indre er blevet usundt og forvirret. Det kan starte på forskellige måder. Ofte starter det, som tilfældet er med dig, i barndommen, når forældre uden at være bevidst om det og uden at ønske det kommer til at indpode deres egen frygt og ængstelse i barnets indre. Men skaden kan heldigvis helbredes af Gud og af Guds ord.
Det, jeg har skrevet, skal ikke forstås som en modsigelse mod den hjælp, du allerede har søgt hos læge og psykolog.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla
For 1 ½ år siden sendte du en salvedug til min mand. Jeg/vi har flere gange tænkt på, at vi skulle have fortalt dig, at dine og vores bønner er blevet hørt. Min mand havde en dårlig ryg, var blevet opereret én gang for en diskusprolaps. Men han blev ved med at have ondt.
Han har stort set ikke haft ondt i ryggen, siden han fik salvedugen. Og ikke nok med det, så har han faktisk ikke været syg siden. Han har altid været uheldig og er blevet ramt af mange ting. Så der er nu ligesom faldet en strøm af velsignelse over hans helbred. Tak Gud for din omsorg.
Tak at du stiller dig til rådighed, Orla.
Venlige hilsener fra
D.