Fra fald til frelse

Først må vi forstå, at Satans primære våben mod menneskeracen er skyld. Jesus fratog ham evnen til at gøre os skyldige. Lad os undersøge de fakta, vi kender.
Derek Prince
Bibellærer og filosof

Gud havde allerede taget sig af Satan, før han skabte Adam. Satan var allerede en falden engel, Guds fjende og fjende af alt, hvad Gud skabte – særligt mennesket. Det lykkedes derefter Satan at friste Adam ind i det samme oprør, som han selv havde valgt. Da han fristede, sagde Satan:
”I bliver som Gud”, hvilket var nøjagtigt det, der var motivet til hans eget fald.
Lad os antage, at Satan kender Guds følelser og holdninger godt, og han kender til Guds kærlighed til menneskeracen.
Vi læser i Jobs bog, at da englene trådte frem for Gud, var Satan blandt dem (se Job 1,6.) På det tidspunkt havde han stadig en vis adgang til at komme ind for Gud. Yderligere ser det ud som om, at den eneste, der genkendte Satan, var Herren, fordi han havde forvandlet sig til en lysets engel.
Jeg forestiller mig, at dialogen mellem Satan og Gud kunne have været således:
Satan siger til Herren: ”Du er en retfærdig Gud. Du er retfærdig, og jeg er en oprører. Det ved jeg. Jeg tvivler ikke på det. Ser du den ildsø derovre og al den ubehagelige røg, som kommer op fra den? Jeg ved, at det er der, jeg er på vej hen. Jeg ved, den blev skabt til mig og mine engle. Men Gud, jeg vil gerne minde dig om noget. Ser du disse mænd og kvinder, som du elsker? De er lige så skyldige, som jeg er. De er også oprørere. Så når du kaster mig og mine engle i den sø, bliver du nødt til også at kaste dem i den samme sø. Bare husk, Gud, at din retfærdighed gør det absolut nødvendigt.”
Jeg formoder, at vi kan forestille os, at Gud i århundreder ikke svarede Satan. Men Gud havde sin plan. Hans plan var Jesus. Og da Jesus kom, blev Han den sidste Adam, den sidste og endelige repræsentant for Adams race. Han tog selv al skylden og al fordømmelsen og alle de onde konsekvenser af Adams overtrædelse på sig. Han døde som ”den sidste Adam,” han blev begravet som ”den sidste Adam,” og han opstod igen som ”det andet menneske,” overhovedet for en ny race.
På den måde udslettede Jesus Adams races skyld. For dem, der tror på Jesus, bliver Adams skyld ikke længere lagt dem til last. Som et resultat af Jesu offer kan Gud nu tilgive os uden at gå på kompromis med sin retfærdighed. Han har frataget Satan hans argument ved Jesu død. Han har gjort det muligt for os at blive modtaget af Gud som retfærdige uden nogen fordømmelse.

Fra bogen ”Lucifer afsløret” af Derek Prince.