Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Der er meget jeg ikke forstår

Kære Orla Lindskov
Efter over en periode at have læst din Brevkasse, vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. Jeg er ny-kristen, bl.a. på grund af et Alpha kursus, og jeg har stadig meget, jeg ikke forstår.
Bl.a. skriver du et sted i en af dine Brevkasser, at der er en stor kraft forbundet med, at vi beder vores bønner i Jesu Kristi navn eller slutter vores bønner med det navn. Du bruger det vel mest selv i din bønner for syge. Men hvor har du det fra med den særlige kraft?
Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at få dig til at sige noget om Jesus Kristus med dine egne ord, for jeg er meget interesseret. Det behøver ikke at være særligt langt. Ja, jeg vil faktisk sige, jo kortere og mere koncentreret, jo bedre.
Jeg vil nemlig sige, at hvis det bliver for langt og indviklet, så taber jeg tråden.
Venlig hilsen
John

Svar 1:

Jesus kom for at frelse og forløse os

Kære John
Det med den særlige kraft i Jesu Kristi navn har jeg fra Bibelen. Læs fx Markus-evangeliet kap. 16, vers 17. Her siger Jesus til sine disciple, at i hans navn skal de drive dæmoner ud.
Desuden siger Peter de kendte ord til den lamme, som lå ved den tempelport i Jerusalem, som kaldes ”Den skønne”: – ”Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi, nazaræerens navn, stå op og gå!”
Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op; og straks blev hans fødder og ankler stærke, han sprang op og kunne stå og gå…
Sådan læser vi i Apostlenes Gerninger kap. 3, vers 6-8.
Og videre læser vi i vers 16 i samme kapitel, og det er fortsat Peter, der taler: – ”Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. ”
Disse to steder i Bibelen er endda ikke de eneste steder, der fortæller os om kraften i Jesu Kristi navn.
Jeg vil nu ganske kort fortælle dig lidt om Jesus Kristus, som du beder mig om:
Ind i denne smertefulde og trætte verden, hvor menneskene levede i håbløshed, kommer Jesus med sit budskab, som var det glade budskab om frelse og helbredelse, håbets budskab.
Han vækker menneskeheden af dens søvn. Han åbner øjnene på de blinde. Ikke mindst de åndeligt blinde.
Han helbreder de lammes ben, så de kan gå. Han helbredte al slags sygdom. Ikke mindst sjælens sygdomme. Han minder menneskene om deres sande hjem, som er i Himlen. Han minder dem om deres himmelske Far.
Han tilbyder menneskene en ny fødsel, en fødsel fra Himlen. Her kan du læse beretningen om den fortabte søns hjemkomst. Den beretning finder du i Lukas-evangeliet kap. 15, vers 11 —.
Han tilbyder menneskene Helligånden som den kraft, der skal udfri os fra denne verden. Hans opgave er at frelse, genløse, forsone, retfærdiggøre og helliggøre.
Uden at skelne til race, social status eller køn frelser han os fra synd, dæmoner, skæbne, død og helvede. Jesus Kristus kom til os fra Faderens himmelske rige med et vidunderligt budskab om frelse og forløsning.
Kære John, det var i al sin korthed min beskrivelse af Jesus Kristus.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg ser sort på alt

Kære Orla Lindskov
Jeg vil så gerne blive fri for tvivl, frygt og pessimisme. Jeg har vænnet mig til at anskue alt på en sort, negativ måde. Jeg ved nu, at det ikke er godt, for det nedbryder mit helbred.
Når jeg har opholdt mig for længe ad gangen i den sorte, indre atmosfære, får jeg kvalme, og det dunker og hamrer i mit hoved, ja, i hele min krop. Hvor er det svært at få alle negative mekanismer ud af sit hoved.
Hvad gør jeg?
Hilsen ”Jan.”

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Træn dig i at tænke positivt

Kære ”Jan.”
Hvordan vi tænker har meget med vane at gøre. Det at have negative tanker i sit hoved vil jeg i de fleste tilfælde betegne som en dårlig vane. Det kan du faktisk vænne dig af med, hvis du virkeligt vil.
At tøjle sine tanker og øve sig i at have kontrol over dem, er ikke så svært som det umiddelbart kan synes. Begyndelsen på afvænningen er, at du begynder at tænke over, hvad det er, du går og tænker.
Når du griber dig selv i at tænke negative tanker, så tænk om igen ved at du tænker modsat. Hvis du fx synes, at livet er dødt og kedeligt, så tænk om igen. Tænk i stedet, at livet er fuld af liv, og at livet er spændende. Du kan optræne dig i at gøre det. Tænk blot på, hvor godt du har optrænet dig i ikke at gøre det.
Dine gode og positive tanker vil efterhånden dreje dit liv i en god og positiv retning.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
På et af de første møder jeg var til, hvor du talte og bad for syge, sagde du, at der var en tilstede, der led af migræne. Det var mig. Du bad for mig, Orla, og i dag har jeg meget sjældent hovedpine, og migrænen er helt væk.
På det sidste møde, jeg var til, hvor du talte og bad for syge, da led jeg af en voldsom hoste, som havde plaget mig i dagene forud. Men på mødet forsvandt hosten blot ved, at jeg var til stede og lyttede til dine ord og til lovsangen. Derfor fik jeg slet ikke brug for forbøn for min hoste. Må Gud være med dig, Orla Lindskov.
Med venlig hilsen
Maria

Min oplevelse:
Kære Orla!
Tusind tak for hjælp med forbøn i Frelsens Hær i Valby. Det er vidunderligt. Min skulder, som blev skadet ved et fald, er helt fin nu. Det er over en måned siden, at den har ”duet”.
Den skulder har kostet mig flere lægebesøg, akupunktur, blokader. Men lige lidt hjalp det.
Det har været virkeligt træls. Men da du bad for skulderen, blev den helt varm, og nu er den helt god igen. Så jeg har aflyst det næste lægebesøg.
Mange kærlige tanker
A.


Artiklen fortsætter efter annoncen: