Ny provst er fuld af håb for folkekirken

På trods af de visne blade, som er dalet af folkekirkens træ de seneste år, kan Bjarne Bæk Markussen mærke grøde i luften i folkekirken.

Bjarne Bæk Markussen

Han bliver den 25. maj ved Viborg Stifts landemode indsat som provst for Viborg Østre Provsti. En stilling, som han glæder sig til at træde ind i fra 1. juni. Der skifter han også fuldtids-sognepræstestillingen i pastoratet Bjerring-Mammen-Bjerringbro ud med en halvtidsstilling i Højbjerg-Elsborg pastorat.
– Jeg mener, at mit kald til at blive præst også forpligter mig til at dygtiggøre mig og bruge de evner og muligheder, jeg har, i Guds tjeneste, forklarer Bjarne Bæk Markussen.
Han oplever, at allerede hans konfirmationsord var en del af Guds kald til ham.

Rejs dig, bliv lys

– Som konfirmand kunne jeg ikke forstå kaldet i verset fra Esajas 61, ”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet.”
Men senere oplevede jeg det som Guds første prik. Det blev så fulgt op af andre menneskers opfordring. Samtidig skal det ses i sammenhæng med et ydre kald, hvor menighedsråd og biskopper giver en egentlig ansættelse, forklarer han.
Bjarne Bæk Markussen har suppleret sin teologiske uddannelse med en ”Master i senmodernitet, kirke og kommunikation” fra Københavns Universitet og en diplomuddannelse i ledelse fra Herning Ingeniør og Handelshøjskole.
Han synes, at folkekirken er inde i en kolosal spændende tid.
– Fra en langsom udvikling over mange år sker der nu en masse ting, fordi kirken er under pres. Folkekirken har ikke primært mistet en masse medlemmer, men mennesker kommer ikke automatisk i kirke længere.

Må møde mennesker

– Det bliver en tid til at besinde sig, og det er positivt, hvis man ser kirken som en, der er sendt, forklarer Bjarne Bæk Markussen.
Han mener, at folkekirken nu må møde mennesker, der hvor de er.
– Uanset om det er i minikonfirmand-undervisningen, eller når jeg spiller fodbold i fodboldklubben, så er 70’ernes distance over for religion væk. Jeg oplever positivitet og opmærksom lytning. Og det er jo afgørende, at mennesker møder Jesus Kristus som deres frelser.
– Det gør det svært for mig at fokusere på det negative. Men jeg er også optimist af natur, forklarer Bjarne Bæk Markussen.

Sammenhæng mellem økonomi og vision

Han ser frem til at få provste-rollens virkemidler i folkekirken.
– Som provst har jeg mulighed for at have fokus på økonomistyringen, så den kommer til at hænge bedre sammen med folkekirkens overordnede mål. Samtidig får jeg også lov til at inspirere og motivere 20 kolleger gennem den nye stilling.
Bjarne Bæk Markussen er gift på 27. år og har tre børn først i 20’erne. I øjeblikket bor han i Bjerringbro indtil præsteboligen i hans nye sogn er færdigrenoveret.