Hjælp til at filosofere over ledelse

Hvad er god ledelse? Det giver materialet ikke et entydigt svar på, men kommer dog et med bud.
Den gode ledelse er reflekteret og bevidst.
Materialet er et webbaseret materiale, og de forskellige ledelsesdiscipliner er placeret i husets opbygning alt efter hierarkisk niveau og den kontekst, ledelsesopgaven udfolder sig i.
Materialet berører discipliner som:
– Ledelse med integritet
– Anerkendende ledelse
– Den delegerende og synlige leder
– Den strategisk bevidste leder
– Den taktik-bevidste leder
– Den kundebevidste leder
– Den effektivitetsbevidste leder
– Den kreativt bevidste leder
– Den systemisk bevidste leder
Under hvert afsnit er der en indledning; herefter kommer der værktøj til at arbejde konkret med det enkelte punkt. Til flere af områderne er der ligeledes opstillet en case, der hjælper til at lukke emnet op og brede perspektivet ud.
Der er under hvert afsnit en faktaboks: Vil du vide mere? Her henvises til navne, adresser og bøger, herunder en kort forklaring på, hvorfor der er peget på netop dette materiale.
Menneskesynet bag ledelsesmaterialet er det kristne menneskesyn og de kristne værdier. Hele fundamentet er bygget på, at mennesket er skabt af Gud, og i samspillet med andre udgør vi et fantastisk potentiale.

Anvendeligt – og gratis

Materialet er frit til rådighed for alle, der kan og vil gøre brug af det. Dog skal man huske at angive kilde til hvor det er hentet fra. Det særlige ved ledelseshuset er, at det kan udvides – finder du ikke helt det rum, du synes hører med i din ledelseskontekst, så kan du bygge et rum på huset.
Et absolut anvendeligt værktøj på en meget enkel og visuel opbygget måde. Ved at klikke sig rundt i huset, kommer man ind til de forskellige discipliner, og lad nu være med at springe de forskellige indledninger over – de hjælper til refleksionen og evalueringen i egen situation. Ofte er vi meget hurtige til at gå til værktøjerne og blive løsningsorienterede, men brug dette materiales opbygning til at gå frem efter anbefalingerne. Og tag dig den tid, det tager at skabe en god refleksion. Først der starter forandringen eller den bevidste handling i en ønsket retning.
Materialet er udarbejdet af:
– Kresten Kragh-Schmidt, erfaren leder, direktionsmedlem i en stor humanitær organisation.
– Helene Riis Lindholm, leder der er i gang med at skabe sit ledelsesrum.
– Pernille Aagaard, HR konsulent.

Dit ledelseshus (hæfte)
40 sider • ditledelseshus.dk