John Wesley for børn

”En brand revet ud af ilden” udnytter ikke helt de dramatiske ingredienser i John Wesleys liv, men giver dog et interessant overblik over det.Det er som regel spændende at læse om de store pionérers liv. Nu er der kommet en børne/ungdomsbog om John Wesley.
Wesley var først og fremmest banebryder for en stor vækkelse i England og USA i 1700-tallet. Efter hans død blev en del af vækkelsen til Metodistkirken, som også findes i Danmark – dog ikke med 3.000 medlemmer, som det nævnes bag i bogen, men ca. 2.000 ifølge kirkens egen statistik.
Bogen er skrevet af en norsk forfatter, Bjørn Olav Hammerstad, som har forsøgt at gøre handlingen nærværende ved at fortælle den i jeg-form.
Wesleys liv var ellers dramatisk nok. Allerede som lille dreng måtte han reddes ud af et brændende hus. Og senere oplevede han både at være i havsnød, at være en mislykket missionær i Amerika, en ulykkelig kærlighedshistorie, en dramatisk Helligånds-oplevelse, at konen forlod ham og at blive udelukket og forfulgt af præsterne i den anglikanske kirke.
Alle disse dramatiske ingredienser bliver dog ikke helt udnyttet i romanen. Men bogen giver alligevel et interessant overblik over John Wesleys liv, ligesom vi møder hans bror, Charles, der skrev en masse skønne sange, og den vilde prædikant George Whitefield.

Læren af historien om Wesley

Wesleys liv viser, hvor stor betydning en bevidst kristen mor og de rigtige venner har. Gud havde store planer med Wesley, men for at hans evner og enorme energi kunne bruges, måtte han gennemleve en udvikling, hvor han indså sin afhængighed af Gud. Men da han nåede dertil, oplevede han to ting: Dels blev han befriet fra sin lovtrældom gennem budskabet om nåde. Dels blev han udrustet til tjeneste gennem en berøring af Helligånden. Og så gik det løs næsten 24 timer i døgnet!
Og ligesom andre kristne vækkelser, der fokuserede på omvendelse, fik den også store sociale følger for det engelske samfund. Man kan lære af historien, at hvis man skifter evangeliet ud med socialt arbejde, så ender man i gudløs humanisme og blodfattig kristendom. Men holder man fast ved evangeliets kerne, så følger det sociale løft også.

Bjørn Olav Hammerstad:
En brand revet ud af ilden
124 sider • 185 kr.
Forlaget Tro-fast