Relation er stadig kodeordet

Kristoffer Simonsen, 24, måtte i sin bacheloropgave konkludere, at relationer er en af de vigtigste faktorer i menneskers omvendelse.
Kristoffer Simonsen, 24, måtte i sin bacheloropgave konkludere, at relationer er en af de vigtigste faktorer i menneskers omvendelse.

Kristoffer Simonsen, ny bachelor fra Menighedsfakultetet, fandt i sin afsluttende opgave ud af, at relation er en afgørende faktor, hvis kulturkristne skal blive aktive kristne.
Relationer, kristendomskurser, nærværende gudstjenester og Guds indgriben.
Det er hovedkonklusionerne i Kristoffer Simonsens bachelorprojekt fra Menighedsfakultetet (MF).
Konklusionerne er svar på spørgsmålet om, hvad der skal til, for at kulturkristne danskere bliver aktive troende, som han har stillet i sin usædvanlige opgave.
– Normalt er bacheloropgaverne i teologi meget teoretiske, men det var vigtigt for mig, at jeg fik et håndgribeligt output, forklarer 24-årige Kristoffer.

Usædvanligt højt snit

Han har sammen med 16 andre studerende netop afsluttet sin bachelor på fakultetet. Holdet kan afslutte med MFs højeste gennemsnit nogensinde. Med sit 12-tal har Kristoffer også trukket i den retning.
Hans opgave hedder ”Gud omvender stadig folk i folkekirken”. I opgaven interviewer Kristoffer fem forskellige personer fra det folkekirkelige landskab omkring deres omvendelsesoplevelse – hvad der var udløsende, og hvad det udløste at blive omvendt.
– Det er selvfølgelig en meget smal gruppe at lave undersøgelse på, men fordi deres svar i så høj grad harmonerede, synes jeg godt, man kan bruge det til noget.
– De kommer naturligvis allesammen fra Aarhus, som er præget af et stort ungdomskirkeligt miljø, men konklusionen kan jo ikke kun bruges i sådan et miljø.

Ægte relationer

Gennem de fem samtaler tegner Kristoffers undersøgelse et meget tydeligt billede af de faktorer, som har indflydelse på omvendelsen.
Den største fællesnævner er relationerne. Alle personerne har i høj grad nydt godt af at have eller få relationer, som på en naturlig måde knyttede dem til kirken. Den konklusion har haft konkret indflydelse på Kristoffers eget liv.
– Fordi jeg er teolog, kan jeg hurtig få sådan en dobbeltrolle, hvor jeg både er teolog og menneske. Efter jeg er kommet frem til, hvor stor betydning relationer har, prøver jeg at fokusere mere på at være menneske i mine relationer. For det er det vigtigste. Der er også flere af dem, jeg interviewer, som fremhæver, at det skal være ægte relationer og ikke bare projektorienterede. Så derfor må jeg være tålmodig og ægte og åben for, hvad Gud vil gøre med mine venskaber, slår Kristoffer fast.

Kristendomskurser

For alle hans interviewpersoner har forskellige typer kristendomskurser haft stor betydning for omvendelsen.
– I virkeligheden er kristendomskurser også meget relationelt baseret. Man spiser sammen, så er der et kort oplæg og derefter får man mulighed for at forholde sig personligt til troen. Jeg tror, at den frihed, som mennesker her oplever til at sætte ord på, hvad de tror og tænker, er rigtig god. Den er også med til at sætte reflektioner igang, som med tiden kan udmønte sig i tro.
Udover relationer og kurser fremhæver Kristoffers undersøgelse betydningen af en medrivende gudstjenesteform. I opgaven gør han desuden meget ud af at betone Guds indflydelse på sagen.

Guds indgriben

– Alle fem respondenter fremhæver eksplicit en indgriben fra Gud som det afgørende skridt i deres omvendelse. Denne vished om betydningen af Guds indgriben er helt fundamental, og vidner om, at den enkelte kirke kan gøre meget for at hjælpe flere mennesker til omvendelse, men i sidste ende afhænger det hele af Guds indgriben, skriver han.
Kristoffer skal efter sommerferien – sammen med de fleste andre bachelorstuderende fra MF – fortsætte på en kandidat-uddannelse i teologi på Teologisk Fakultet i Aarhus.