Tro bygger Bro

s12_stor_Missionsforbundets og Baptisternes sommerstævne 2013 007Missionsforbundet og Baptistsamfundet har holdt fælles sommerstævne på Efterskolen Lindenborg.

”Tro bygger Bro” var temaet for Missionsforbundets og Baptistsamfundets fælles sommerstævne i dagene 21.-27. juli.

Og der blev bygget broer: bro mellem Gud og mennesker, mellem mennesker fra forskellige kirkesamfund, mellem kirkesamfundene, mellem mennesker med forskellige etnisk baggrund, mellem generationer, mellem kristne i Danmark og kristne i en række lande rundt omkring i verden – og brobyggeriet vil fortsætte.
Det var et spækket program, som de mere end 1.200 deltagere mødte op til, og solen varmede hver eneste dag.
Som deltager havde man rigtig mange valgmuligheder, flere eftermiddage var der 5 sideløbende tilbud udover det 6., at sidde udenfor teltet og hyggesnakke med gode eller helt nye venner over en kop kaffe.
Missionsforbundets nye efterskole, Lindenborg, dannede perfekte rammer om det store stævne. Stedet er særdeles velegnet til sådanne stævner.
Det er da også besluttet, at Missionsforbundet igen til næste år holder sommerstævne på Lindenborg. Senere vil det blive besluttet, om baptisterne vil være med til et fælles stævne.

Forkyndelse, under-visning og seminarer

Gennem ugen mødte vi mange spændende talere ved aftenmøderne:
Mike Breen, engelsk præst, der ønsker, at nutidens kirke forvandles, så den bliver en lygtepæl i samfundet og kulturen.
Chris Simons, menighedsplanter på Englands sydkyst. Hans passion er, at menigheden og den enkelte kristne udrustes til at gøre det, som Gud har kaldet os til.
Hannu Vuorinen, missionsforstander for Det Finske Missionsforbund. Han brænder for at se lokale menigheder vokse og påvirke omgivelserne, og at den enkelte kristne hengiver sig til Jesus.
Lars Midtgaard, Baptistpræst i Aalborg, der siger, at det at være kristen er at være på vej mod et mål.
John Nielsen, der efter 26 års tjeneste som præst nu er missionsforstander i Missionsforbundet. Han havde en klar forkyndelse om frelse og er en stærk formidler af bibelske tekster – og så er han en engageret brobygger blandt etniske grupper og mellem præster og kirker lokalt og på landsplan.
Det siger sig selv, at man som rapporter ikke kan nå alle de tilbud, der er på et sådant stævne, men man kan alligevel blive fyldt med indtryk og stærk forkyndelse.
Chris Simon havde et enkelt og stærkt budskab om Guds nærvær, som mærkes stærkere og stærkere udover verden i disse år. I det hele taget var der på stævnet stor vægtlægning på Guds nærvær og på at høre Guds stemme og handle efter den.

Mike Breen var på én gang lidt af en spasmager og en forkynder af Guds nåde. Han var morsom, og han var dyb, og når han kaldte frem til forbøn, kort og præcist med ordet ”kom”, så væltede det frem med mennesker, der ønskede Guds nærvær i deres liv, og som ønsker at tjene. Mike Breen lagde også stor vægt på at høre Guds stemme, lytte til Gud og handle på hans bud. Han lagde vægt på to spørgsmål, man må stille sig: ”Hvad siger Gud til mig?” og ”Hvad skal jeg gøre med det?”

John Nielsen sagde, at vi bygger for fremtiden. Vi skal være med til at bane Herrens vej. (Esajas 40:3) Gå ud gennem porten (Esajas 62:10).
Vi er kirkens fremtid og må tage nogle skridt i tro. Temaet ”Tro bygger bro” kalder til handling. Vi skal bygge broer, missionsbroer, etniske broer, geografiske broer, generationsbroer, kulturelle broer.
Lad os give fortiden til Jesus, så giver han fremtiden til os. Fremtidens menighed har brug for, at nutidens menigheder tør satse i tro.

Per Bækgaard havde seminar om ledelse, Solfried Quist Natvig om Åndens kraft, helbredelse og healing.
Claus Bækgaard underviste meget inspirerende om, at den lokale kirke er kaldet til at være til velsignelse, og han gav eksempler på nødvendig brobygning.
Ruben Dalsgaard fra Silkeborg Oasekirke havde seminaret ”Mand og mand imellem”, og Elinor Quist Stig havde seminaret ”Kvinde til kvinde”.
Der var også en række møder med missionsinformation på de mange steder, hvor Missionsforbundet og Baptisterne driver mission og yder en hjælpeindsats til ånd, sjæl og legeme.

Café Broen

Café Broen var et særligt tilbud til seniorer og blev ledet af Leo Hansen og Inge og Ole Bækgaard.
Den første eftermiddag var der masser af fællessang, glad sang, som løftede tilhørerne. En anden eftermiddag var der besøg af den tidligere misbruger Brian Mikkelsen, der fortalte om sin opvækst, sit misbrug og om sit nye liv med Jesus.
Den tredje eftermiddag i Café Broen var der besøg af Jørgen Jørgensen, der er sognepræst i Aabenraa og formand for Menighedsfakultetet. Han fortalte om sit arbejde med at bygge bro mellem generationer og om at give plads til forskellighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lovsang og koncerter

Ethvert kristent sommerstævne præges af sang og musik. Det var også tilfældet på Lindenborg. Forskellige lovsangskor medvirkede ved gudstjenester og undervisning og var med til at sætte deres stærke præg på stævnet.
Sang- og salmedigter Ole Bækgaard fra Roskilde Baptistkirke havde til stævnet skrevet en dejlig stævnesang, der passede ind i temaet, og den blev sunget de fleste dage under stævnet. Teksten kan ses et andet sted på siden.
Julie Lindell, der af mange kaldes Danmarks nye soul diva, gav koncert mandag aften, hvor hallen gyngede, og der blev klappet taktfast til sangene og musikken. Det var en forrygende koncert, gode melodier og trosstærke tekster, men vi var flere, der oplevede, at lydniveauet var for højt.
Fredag aften gav stævnets gospelkor koncert, og her gyngede det mindst lige så meget som til Julie Lindells koncert. Koret havde kun været samlet 5 x 1½ time til korøvelse under ledelse af Maj Lis Hoffer og hendes mand Esben Henriksen. Maj Lis Hoffer er ansat af Saralystkirken, Missionsforbundet, i Aarhus som leder af kirkens musikskole og gospelkoret Konoinia.
Stævnets gospelkor leverede forrygende flot gospel. De havde ved aftenmødet leveret en smagsprøve, og så havde de en times koncert kl. 22. Såvel koret som Maj Lis Hoffer var fyldt med energi. Det var en fantastisk energiudladning og lovprisning af Gud, og midt i koncerten kaldte Maj Lis 4 afrikanske piger op på platformen for at være med. De havde deltaget i den sidste korøvelse og de gav den virkelig gas på scenen sammen med koret. Det gyngede i salen og der blev klappet taktfast.

Missionsforbundets 125 års jubilæum
Bjarne Nederby Jessen præsenterer ”Livet over Læren”, som blev udgivet under stævnet i anledning af Missionsforbundets 125 års jubilæum.
Bjarne Nederby Jessen præsenterer ”Livet over Læren”, som blev udgivet under stævnet i anledning af Missionsforbundets 125 års jubilæum.

Det er i år 125 år siden, at Missionsforbundet blev dannet. Næste år kan Baptistsamfundet fejre 175 års jubilæum.
Missionsforbundets jubilæum blev fejret på behørig vis, dels med beretning om den første tid, dels med dramatisering af Frederik Franson, Jens Jensen Maar og Cathrine Juel, nogle af de store skikkelser ved Missionsforbundets start.
Frederik Franson fra Sverige blev anklaget og fængslet for kvaksalveri, fordi han bad for syge, og efterfølgende blev han udvist af Danmark. Det forhindrede ham dog ikke i at prædike fra en båd ved Helsingør. Ved jubilæumsfesten ankom ”Frederik Franson” spillet af Leo Hansen i håndjern ledsaget af to betjente. Det var meget festligt også at møde Jens Jensen Maar og Cathrine Juel. Disse små dramastykker gav en klar fornemmelse af personerne og vækkelsen i slutningen af 1800-tallet.
Sangevangelisten J.P. Santon blev præsenteret ved at de tre brødre Bjørsted sang nogle af Santons viser. Santon var ofte gæst i deres farfars og farmors hjem. Så de har fået Santon ind med modermælken.
Ketty Søgaard formåede på kort tid med humor og præcision at gennemgå Missionsforbundets hedningemission, i dag international mission gennem 125 år.
Ved jubilæumsfesten markerede man også ordinationsjubilæum for Sven Abrahamsen (60 år), Vagn Birk (50 år), Ketty og Viggo Søgaard (50 år) Leif Lundtoft (50 år) og Leo Hansen (40 år). Mange har gennem årene glædet sig over deres tjeneste og forkyndelse i Missionsforbundet.
Bjarne Nederby Jessen præsenterede den nye bog ”Livet over Læren”, som udkom under stævnet i anledning af Missionsforbundets 125 års jubilæum. Det er ikke nogen traditionel jubilæumsbog, idet der er meget mere end historie i den. Der er også udblik til kirkelivet i Danmark, og der skues fremad fra nutiden og ind i fremtiden.

Børn, unge og nydanskere

Det vrimlede med mennesker overalt, og alligevel oplevede vi, at der var god plads på Lindenborg. Der var masser af børn og unge på stævnet og også mange nydanskere, især afrikanere, men også folk fra Asien, og de var i ordets egentlige forstand med til at sætte farve på stævnet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For børnene og de unge var der særlige programmer: KIDZ for 0 år til 3. klasse, MikroKIDZ, MiniKIDZ og skoleKIDZ med masser af spændende tilbud for de forskellige aldersklasser.
Så var der Connected for børn fra 10-12 år, ONE for aldersgruppen 13-17 år og Platform for unge fra 18 år og opefter, og det er mit klare indtryk, at de alle trivedes under stævnet og mange fik nye venner.
Den sidste dag sagde en dreng fra Sjælland på 8 år: Gid jeg skulle være her en hel uge mere. Og 3 børn fra Nordjylland sagde samstemmende: Det er ærgerligt, vi skal hjem nu.

Tidebøn, Go´morgen, Gud, forbønstjeneste i Healing Rooms og Profetteam

Der var masser af tilbud dagen igennem – fra morgen til aften – og mange tog del i de mange tilbud, men ingen kunne være med til alt, og det var ofte svært at vælge fra eller til – og så trak kaffeinvitationerne også.
Mange fik mangen en god snak over kaffen på campingpladsen eller ved spiseteltet.
Alt var gennemorganiseret, og det gode vejr var med til at holde den gode stemning højt, så der var samtykke fra de fleste, da Claus Mester Christensen sagde: Næste år på Lindenborg.

Stævnesangen: Tro bygger bro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tekst Ole Bækgaard
Melodi Valdemar Ahlen, 1933
(Det dufter lysegrønt af græs.)

I tro vi rækker hånden ud, og bygger her Guds rige.
Gud gav os liv i overflod og gaver uden lige.
I tro vi bygger på hans ord,
det ord som Gud har givet, det ord som skabte livet.

I tro vi bygger håbets bro i tillid til hinanden,
vi bygger bro i kærlighed med hjertet og forstanden.
Af tro og håb skal livet gro,
og kærligheden giver os nye perspektiver.

I tro vi bringer glæde ud og deler liv med andre,
vi bygger bro og baner vej, og sammen vil vi vandre.
Vort fællesskab er med enhver,
vi møder på vor færden. Gud elsker hele verden.