Kristendemokraterne i Skjern øger indsatsen for ægteskabet

Kristian Andersen er glad for Skjern-Ringkøbing Kommunes fokus på en forebyggende indsats, når det gælder ægteskabet.
Kristian Andersen er glad for Skjern-Ringkøbing Kommunes fokus på en forebyggende indsats, når det gælder ægteskabet.

Politikerne i Skjern-Ringkøbing hviler ikke på laurbærrene, når det gælder skilsmissforebyggelse.

Med et fald på 17% ligger Skjern-Ringkøbing kommune helt i toppen.

Faldet er i antallet af skilsmisser, efter kommunen har indført gratis parkurser og parterapi.
Selvom alle de 22% af de danske kommuner, der har indført gratis hjælp til par i krise, har oplevet stor nedgang i antallet af skilsmisser, er Skjern-Ringkøbing helt i toppen.
Det skyldes Skjern-Ringkøbing Kommunes brug af PREP- kurser, mener familieterapeut Peter Laugesen, som efterlyser en lignende mulighed i Randers kommune med henvisning til de store besparelser, sådan en prioritering kan give.
– Her midt i budgettiden og op til kommunalvalget er det ikke uvæsentligt at vide, at det faktisk ikke behøver være dyrt. Randers Kommune kunne med en investering på blot en halv million tilbyde gratis PREP-kurser til unge familier og nybagte forældre – og se en dalende skilsmisserate og spare mange forliste ægteskaber og en hel del skattekroner. Jeg håber, politikerne vil tage det med i budgetrunden – og ellers i valgkampen, siger Peter Laugesen.

Beløbet skal stige

I Skjern-Ringkøbing kommune er de da også så glade for indsatsen, at de vil øge den.
– I stedet for at være tvunget til at bruge helt så mange penge på at reparere, ønsker vi at gøre en stærk forebyggende indsats, forklarer Kristian Andersen, byrådsmedlem for Kristendemokraterne i Ringkøbing-Skjern kommune og forstander på Efterskolen Solgården i Tarm.
– Allerede i valgkampen slog Kristendemokraterne til lyd for gratis parterapi og -kurser, og det lykkedes at få det med først som en prøveordning. Men sidste år blev det en fast post på budgettet. Som budgetforhandlingerne ser ud i år, kommer beløbet højst sandsynligt til at stige, fortæller Kristian, som er på vej hjem fra et byrådsmøde for at holde ”fællestime” på efterskolen, da Udfordringen taler med ham.
– Pengene, vi satte af til kurserne sidste år, er brugt op, og der er venteliste på PREP-kurset. Derfor sætter vi 100.000 ekstra af til den pulje. Derudover kommer vi til at starte en ny type kurser op for skilsmisseforældre, som kan hjælpe dem til at arbejde bedre sammen om deres børn – til glæde for alle parter, fortæller Kristian Andersen.