Henning Astrup tilbage i Kolding

Henning Astrup er glad for at være tilbage i Kolding.
Henning Astrup er glad for at være tilbage i Kolding.

Kolding Valgmenighed (Kova) har efter flere års kriser igen fået luft under vingerne.

Det skyldes ikke mindst, at Henning Astrup er tiltrådt som præst i Kova pr. 1. august.
Astrup var sognepræst i Kristkirken i Kolding i ti år. Og i hans tid blev det menighedsfællesskab opbygget, som efter hans afsked gik ud og oprettede Kolding Valgmenighed.
En flok med tilknytning til IM fortsatte i Kristkirken, hvor der stadig er en stor menighed.
Henning Astrup rejste til København, hvor han gennem de sidste 12 år har været sognepræst i Filipskirken på Amager.
Da han fyldte 62, fratrådte han og er nu vendt tilbage til Kolding, hvor han og Dorith har købt hus. Henning skal være vikarpræst for menigheden, indtil menighedens nye præst, Mads Peter Kruse, kan tiltræde til nytår. Han er for øjeblikket i færd med at afslutte sine teologiske studier og er knyttet til Århus Valgmenighed.
Derefter skal de to præster hjælpes ad i en overgangsperiode.
Valgmenigheden er også i gang med at undersøge, om man kan købe en stor lagerbygning i den sydlige bydel.
Hidtil har Kova holdt gudstjenester i Brændkærkirken om eftermiddagen, men nu vil man gerne have sit eget hus, så man kan holde gudstjenester om formiddagen.
Henri.