Jarle Tangstad fylder 60

Den ledende præst i Danmarks største pinsekirke er norskfødte Jarle Tangstad.

Jarle Tangstad

Jarle Tangstad tog for 43 år siden som 17-årig på Pinsevækkelsens Højskole i Mariager.
12 år senere blev han højskoleforstander samme sted.
I mellemtiden havde han været i praktik i en lille kirke i Nykøbing Falster og i Elim-kirken i København under Jesus-vækkelsen. Og han havde været på pionermission i bl.a. Frederikshavn, hvor han i 8 år var den første leder i den menighed, der opstod. Den første, han her bad til frelse med, var ingen ringere end Merete, som senere blev hans hustru og stærke støtte.
Herefter kom han til Tabor menigheden på Lyngbyvej i København for 23 år siden. Og da denne kirke blev slået sammen med Elim og to mindre menigheder i Bagsværd og Lyngby, blev han den ledende præst i den nye megakirke i Kulturcentret i 1999.
Det var en meget stor udfordring at købe bygningerne til kulturcentret for 60 mio. kr. og at samle de tidligere selvstændige kirker i en fælles ny kultur. I dag er der også en international, en spansk, fillipinsk og thai-sproget menighed i samme hus.
Ialt samles henved tusind mennesker hver søndag til gudstjenester, foruden alle de andre aktiviteter i det store hus. Her er også bibelskole, KKR/TV, friskole og meget andet.
Under Jarle Tangstads ledelse har pinsekirken forsøgt at komme i kontakt med almindelige borgere på Nørrebro. Det sker bl.a. ved en række kulturelle arrangementer, så indgangen til kirken bliver lettere. Desuden holdes der Alpha-lignende kurser, og Merete og Jarle har selv været med til at udarbejde materialet til flere bøger.
Idéen med at række ud til kirkefremmede har i høj grad fungeret. En stor del af menigheden på Drejervej består i dag af ”nye” kristne, hvoraf mange tidligere har været involveret i det alternative.
Jarle Tangstad åbnede også kirken for de store helbredelsesmøder med Charles Ndifon (kendt fra Åndernes Magt og bogen Åndens Magt). 12-15.000 kirkefremmede besøgte kirken, og gennem de mirakuløse helbredelser, der skete, fik de øjnene op for den åndelige dimension og de kristne sandheder.
Visionen for kirken er netop ”bølger af mennesker, som opnår livsforvandling”.
Senest har den verdenskendte underviser Randy Clark været på besøg to år i træk, og Jarle ser frem til, at kirken fremover kan påvirke byen og samfundet i højere grad.
Han mener, at de kristne igen må finde pionérånden og give sig helt til Guds riges vækst. Selv har han været så heldig, at Merete har det samme kald. Hun står bl.a. for organisationen Kvinde til Kvinde og en årlig kvindekonference.
Merete og Jarle har fire voksne børn: Michael Tangstad, som selv er forstander for Køge Frikirke, og Martin Tangstad, som studerer på CBS, samt døtrene Kathrine Tangstad og Sofie Tangstad, som studerer jura og pædagogik.
Jarle har ingen planer om at gå på efterløn eller stoppe sit arbejde, men han ser sig om efter muligheder for at give stafetten videre, så han måske senere kan tage andre opgaver op.
Der er reception efter gudstjenesten på søndag.