Biskopperne og alkohol

Lige efter Nytår havde Kristeligt Dagblad et interview med biskop Kjeld Holm, Aarhus, der bl. a. sagde: “Jeg anerkender ikke “omvendelse” og “mission” er ikke et begreb, jeg bruger.” – Udtalelser, der har fået flere på Folkekirkens “højrefløj” til at kræve biskoppens afgang. Men de af de øvrige biskopper, som Kristeligt Dagblad har talt med, støtter KHs udtalelse.
For mig rejser det spørgsmålet, om det er alkohol, der binder biskopperne sammen.
– I 1998 holdt KH et radioforedrag, hvori han betegnede afholdsfolk som kedelige. Det fik mig til i flere dagblade at skrive et indlæg om “Spiritusbispen”. Hvilket foranledigede, at TV arrangerede en debat mellem biskoppen og mig på KHs stamværtshus i København.
Ved den lejlighed fortalte KH, at pressen havde oplyst, at Lise-Lotte Rebel var medlem af Blå Kors (endnu dengang en afholdsforening), da hun blev valgt til biskop i Helsingør Stift. – “Det blev vi andre biskopper så kede af. Det ville ødelægge den gode stemning ved vore møder. Men – heldigvis var det løgn!”
Siden da er flere biskopper blevet udskiftet. Men de har det tilfælles, at de ikke er afholdsfolk. – Jeg er overbevist om, at det vil være et stort fremskridt, hvis “den gode stemning” ved biskoppernes møder kunne blive ødelagt.
Henning Sørensen
Villa Pax, Irisvej 17
8500 Grenaa