Mislyde i det nye orgel

Det nye orgel med   ”kattelemmen” nederst...
Det nye orgel med
”kattelemmen” nederst…

Det var nu dejligt med det nye orgel, men det lød altså lidt skingert…

Organist og menighedsråd i Handbjerg er stolte over deres orgel. Fra tastaturet sendes elektroniske signaler op til piberne, der sidder i tårnrummet, og efterfølgende toner lyden ud i kirkerummet.

Desværre var der før jul nogle mislyde i det nye orgel. 2. søndag i advent svedte organisten, for fingrene ville ét, og orglet noget andet. Det samme gentog sig 3. søndag i advent, og derfor blev der sendt bud til orgelfirmaet. Hvad kunne det skyldes?
Umiddelbart var der ikke telefonisk hjælp at få, og derfor kom orgelstemmeren selv forbi for at tage et tjek af situationen og redde julen musikalsk. Han forstod heller ikke miseren, og derfor var han nødt til at fjerne bagbeklædningen for at kigge ind i elektronikken.

Det var kattens

Stor var hans forbavselse, for med et stort ”miavvv” sprang en kat ud af orglet. Levende og tilsyneladende i fuld vigør og god foderstand.
Den havde åbenbart brugt ”styrkepladen” i orglet som kattelem og opholdt sig inde i orgelkassen i et par uger.
Mon det var mus i kirkerummet – eller musikken ved gudstjenesten, der lokkede, får vi sikkert aldrig opklaret. Katten er væk nu, og tilbage er historien og en forbavset orgelstemmer.
Organisten – ja, hun spiller igen ”som i gamle dage”.
Og katten – den har ikke sat sine ben i Handbjerg Kirke siden!
Ole Blume