MUSforståelse

Af Tonny B. Jeppesen Diakon
Af Tonny B. Jeppesen
Diakon

Er det lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end for en elg at komme i missionshuset?

Sådan kunne vores canadiske veninde måske have tænkt, da jeg fortalte hende en historie fra vores missionshus’ 125 års jubilæum.
Først da misforståelsen gik op for mig, forstod jeg, hvorfor hun havde gjort så undrende, store øjne. Det havde nok også hjulpet, hvis jeg havde haft lidt bedre engelsk-kundskaber, hvad min tidligere engelsklærer nok vil give mig ret i.
Jubilæumsfesten havde fællessang, sangkor og forskellige hilsner og gratulationer, og selve festtalen holdt Indre missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Midt under hans tale løb der pludselig en mus hen over gulvet til forsamlingens store skræk og morskab. Generalsekretæren er en handlingens mand, han stoppede sin tale og gik på musejagt, fik den fanget i halen, og som bryllupsgæsten, der ikke havde bryllupsklædningen på, blev den smidt på porten, hvorefter generalsekretæren forsatte sin tale.
Nogle dage senere ville jeg så genfortælle aftens forløb til førnævnte engelsktalende veninde, men ordet mus og elg ligner åbenbart hinanden på engelsk og med min udtale kom ”mouse” til at lyde som ”moose”.

Så hun havde virkelig svært ved at forstå, at missionæren havde jagtet en ELG i missionshuset, hvor efter han egenhændig havde fanget den og smidt den ud af døren. Vi morede os meget, da misforståelsen gik op for os begge to, og var taknemmelige for, at det trods alt kun var en MUS og ikke en ELG, der var løs i Jegindø missionshus den 23. oktober 2013.