Er seksuel renhed blevet en afgud for os?

Glemmer vi nogle gange, at der er mulighed for genoprettelse, selv efter seksuelle fejltrin? spørger Debra K. Fileta.
Glemmer vi nogle gange, at der er mulighed for genoprettelse, selv efter seksuelle fejltrin? spørger Debra K. Fileta.

OPLÆG TIL REFLEKSION OG DISKUSSION: Renhed er meget mere end jomfruelighed…

Af Debra K. Fileta
Jeg glemmer aldrig udtrykket i hendes ansigt, da hun delte den mørke historie fra sin seksuelle fortid, mens tårerne fyldte hendes øjne.

Men det ironiske er, at hun var mindre bekymret for, hvad hun havde gjort – for hun vidste, at Gud havde tilgivet hende og gjort hende ren – og mere bekymret for, hvad andre ville tænke om hende.
Hvad nu, hvis hendes kirke-venner vidste det? Ville hun nogensinde finde nogen, som elskede hende? Fortjente hun overhovedet den slags kærlighed?

Var der ikke mere tilbage?

Hun var for nylig blevet frelst, og Gud havde revet hende ud af de seksuelle mønstre og forvandlet hende og givet hende en ny start på livet.
Men hun var forvirret. De samme mennesker, som prædikede nåde og Guds tilgivelse, blev ved med at minde hende om hendes mørke fortid.
Hun havde for nylig hørt i kirken, at når hun gav sig selv væk seksuelt, så gav hun et stykke af sit hjerte, som hun aldrig kunne få tilbage. Hvis det var rigtigt, hvad havde hun så tilbage? Hendes ”hjerte” var blevet givet væk så mange gange i hendes fortids fejltrin, at hun måske ikke havde noget tilbage at give?

Hvordan bliver vi hellige?

Det er vigtigt at ære Gud med vores kroppe, men siden hvornår har vores hellighed haft noget at gøre med, hvem vi er, fremfor med, hvem Kristus er?
Hvis du er vokset op i kirken, så har du måske hørt nogle af de forfærdelige analogier på et tidspunkt:
Når du mister din seksuelle renhed, så er det ligesom:
”Tape, som ikke kan klistre mere.”
”Papir, som er blevet revet itu.”
”Tyggegummi, som er blevet tygget.”
”En gave, som er blevet åbnet”.
Selvom jeg forstår tankegangen bag disse billeder, så er mit problem med disse analogier, og faktisk hele diskussionen, at den præsenterer ”renhed” som en en-dimensionel fysisk gerning.
Først har du det, og så har du det ikke mere. Forsvundet. Væk. Færdig. Afsluttet. På et øjeblik er udsigten til at være ”ren” og hellig udslettet.
Denne mentalitet er så farlig, fordi den narrer os til at tro, at hele vores værdi som troende ligger i denne ene del af, hvem vi er.

Vi skal ære Gud med vores kroppe, men…

Misforstå mig endelig ikke, jeg mener, at det er vigtigt at ære Gud med vores kroppe, men siden hvornår har vores hellighed haft noget at gøre med, hvem vi er, fremfor med, hvem Kristus er?
Kirke, lad mig minde os alle om, at seksuel renhed ikke er den vigtigste del af hvem, vi er. Det er åndelig renhed.
En renhed, som udspringer fra hele vores liv, fordi Gud elsker os som sine værdifulde børn, og fordi hans stærke kraft virker i os.

Flere dimensioner

Vi er mennesker med mange dimensioner både af ånd, sjæl og legeme. Selvom det er vigtigt at stræbe efter renhed i vores kroppe, så er renhed ikke en engangsoplevelse, det er en proces – en proces, som er født i os af Guds Ånd, og som redefinerer enhver ting, vi gør.
Jesus kalder os til renhed ved at forvandle vores tanker:
”Enhver mand, der ser på en kvinde med tanker om utroskab, han har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte.” (Matt. 5:28)
”Velsignede er de rene af hjertet – for de skal få lov at se Gud.” (Matt. 5:8)
Om vores kroppe: ”I må afholde jer fra seksuel umoral.” (1. Kor. 6:18)
Og om vores tanker:
”Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose.” (Fil. 4:8)

Seksuel fortid vil altid påvirke os

Vores seksuelle fortid vil altid påvirke os, men den skal aldrig styre os, for vi tjener genoprettelsens, forløsningens og tilgivelsens Gud, nådens og kærlighedens Gud.
Vores renhed er ikke bare et produkt af, hvordan det ser ud med vores fysiske kroppe, men har at gøre med tilstanden på vores sjæl, en sjæl som skulle være et fuldstændigt hele, kun forbundet med personen Jesus Kristus.
Vi bruger nogle gange så meget tid på at diskutere fysisk renhed uden at udfordre denne generation til at leve et liv, som er så fyldt af Guds Ånd og så Kristus-centreret, at renhed kommer helt naturligt.
Den herlige sandhed er, at uanset hvem du er, og hvad du har gjort, uanset hvor mørk eller afvigende din seksuelle fortid er, så definerer din krop og seksuelle fortid dig ikke.
Det, der definerer dig, er Jesus Kristus: Levende og i gang med at arbejde i dit liv lige nu. Lad ikke din skyld holde dig fra at opleve hans helbredelse og forvandling.
Vores seksuelle fortid vil altid påvirke os, men den skal aldrig styre os, for vi tjener genoprettelsens, forløsningens og tilgivelsens Gud, nådens og kærlighedens Gud.
Lad ingen definere dig ud fra andet end Guds godhed og nåde. Og gå så hen og bliv forvandlet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Artiklen er oversat fra:
www.truelovedates.com