Danske kristne hjælper udsatte børn i Israel

Dansk Jødisk Venskabs repræsentant i Israel Dan Herron og ungdomsleder Yair Medailon fra hjælpearbejdet for børn og unge ”Orr Shalom”. Malerierne stammer fra en udstilling af Greta Axelsens billeder på årsmødet.
Dansk Jødisk Venskabs repræsentant i Israel Dan Herron og ungdomsleder Yair Medailon fra hjælpearbejdet for børn og unge ”Orr Shalom”.
Malerierne stammer fra en udstilling af Greta Axelsens billeder på årsmødet.

Dansk Jødisk Venskab opfordrer til at støtte jøderne imod tidens mange trusler.

’Støt Israel’ var temaet på Dansk Jødisk Venskabs stævne søndag 2. november, og mange var mødt op til gudstjeneste i Evangeliekirken i København for at høre Eva Ravn Møenbak fortælle om, hvorfor og hvordan man kan støtte Israel.

– Det er især vigtigt lige nu, hvor Israel angribes militært af terrororganisationer, økonomisk gennem globale tiltag og teologisk gennem modstand fra flere og flere, som vender Israel ryggen, sagde Eva Ravn Møenbak og foreslog nogle måder at støtte Israel på, begrundet med bibelvers:

Bed om fred for Jerusalem! (Sal. 122,3 ff)
Påkald Herren! (Es. 62,6)
Forkynd: Han som spredte Israel, samler dem (Jer. 31,10)
Tal Zions sag! (Es. 62,1)
Fjern hindringer fra mit folks vej! (Es. 57,14)
Trøst mit folk! (Es. 40,1)

Hjælper udsatte børn

Dansk Jødisk Venskab samarbejder med Orr Shalom, en israelsk organisation, der hjælper forældreløse og misbrugte børn og unge med en tryg og kærlig opvækst, hvor de igen kan få tillid til voksne og få en uddannelse.
Dansk Jødisk Venskab har støttet denne organisation gennem 15 år og har også udbygget samarbejdet ved at sende danske volontører. Derfor var vicedirektør Michael Fisher og ungdomsleder Yair Medailon fra Orr Shalom inviteret for at fortælle om arbejdet og om de unge, som er blevet hjulpet til et givende voksenliv. Orr Shalom hjælper både jødiske, arabiske og flygtninge-børn.

Bibelen viser vej i israelsk hjælpearbejde

Michael Fisher fortalte om de store skikkelser i Bibelen: Moses, Ester og Samuel, som alle voksede op uden for deres hjem og blev store ledere for deres folk; de er rollemodeller for arbejdet med børnene.
– Bibelen taler netop om, at vi skal hjælpe fattige og forældreløse, sagde Fisher. Han fortalte, at når børn og unge bliver fjernet fra hjemmet på grund af forskellige ulykkelige forhold, kommer de på et Orr Shalom familiehjem, hvor et ægtepar med egne børn flytter ind og påtager sig forældrerollen for de udsatte børn, støttet af psykolog, socialrådgiver og andre vejledere.

Dansk Jødisk Venskab samlede både unge og ældre til sit årsmøde i Evangeliekirken i København i søndags.
Dansk Jødisk Venskab samlede både unge og ældre til sit årsmøde i Evangeliekirken i København i søndags.
Ulighed og høje priser

Yair Medailon fortalte om et nyt ungdomsprojekt for børnene efter deres fyldte 18. år, hvor de skal flytte ud og oftest til militærtjeneste; den offentlige forsørgelse standser nemlig ved det 18. år. Herefter vil de blive fulgt op af en frivillig (ulønnet) mentor, der hjælper dem til at blive sluset ud i samfundet med en uddannelse, så de kan udleve deres potentiale.
Dette volontørarbejde vil Dan Herron, Dansk Jødisk Venskabs repræsentant i Israel, hjælpe med. Han fortalte om, hvordan den sociale ulighed i Israel er støt voksende, og hvordan de stigende priser slet ikke står i forhold til de små lønninger.

Medalje fra præsident

Orr Shalom har mange projekter for at hjælpe udsatte børn og unge, og deres unikke metoder at hjælpe på, blandt andet med et netværk af frivillige, har vakt opmærksomhed i Israel. De har vundet flere priser, senest i 2013, hvor de fik den israelske præsidents pris til volontører, en æresbevisning og påskønnelse, som Dansk Jødisk Venskab har en andel i, da danske volontører har hjulpet ved familie-/børnehjemmene med havearbejde og gjort haverne til dejlige legepladser for børnene.


Artiklen fortsætter efter annoncen: