’Kirken har ikke noget at give hvis den tilpasser sig’

På den økumeniske Vatikankonference om ægteskab og familieliv talte både paven og flere evangeliske kristne ledere som pastor Rich Warren, der ses nederst til højre i billedet.
På den økumeniske Vatikankonference om ægteskab og familieliv talte både paven og flere evangeliske kristne ledere som pastor Rich Warren, der ses nederst til højre i billedet.

Vatikanet havde inviteret til en økumenisk konference om ægteskab, og hvordan mand og kvinde komplementerer hinanden. Men flere evangeliske kirkeledere gik et skridt videre ved at tale om faren ved, at kirker tilpasser budskabet.

Både sydstatsbaptisten Russel Moore og megakirkepræsten Rich Warren advarede på Vatikankonferencen i sidste uge mod, at kristne tilpasser sig tidens seksualmoral.
Den vestlige kultur hylder uforpligtende seksuelle forbindelser, samliv uden ægteskab, skilsmisser uden løftede øjenbryn, nye familietyper og ret til fri abort. Det er med til at ødelægge det gamle patriarkalske system, sagde Russel Moore under konferencen.

Darwins alfa-hanner

Moore hævdede, at den seksuelle revolution giver mænd mulighed for at udleve en darwinistisk fantasi om at være den altdominirende alfa-han. Det handler om magt, prestige og nydelse.
– Er der virkelig nogen, der tror, at denne revolution giver kvinder og børn mere magt? spurgte Moore og tilføjede:
Vi ser vragene af denne seksuelle selvudlevelse overalt. Og det er ikke bare noget socialt og kulturelt, men også noget meget åndeligt, som er på spil. Der findes ikke uforpligtende seksuelle forhold, når vi taler om den åndelige virkelighed, forklarede Moore.

Hvem leder hvem?

Rich Warren hævdede, at hele debatten i virkeligheden drejer sig om lederskab.
– Skal kirken følge masserne, eller vil kirken lede masserne?
Ægteskabet bliver gjort til grin, afvist og endda omdefineret. Der er alt for meget på spil til, at kirken kan tie og samtykke.
Kirken kan ikke være salt og lys i en syg kultur, hvis den giver efter for den seksuelle revolution og ikke vidner om en modkultur. Det er en myte, at vi må opgive bibelske sandheder for at kunne evangelisere, sagde Warren og opfordrede til, at kirkerne fejrer de gode ægteskaber og tilbyder kurser for ægtepar.

Barnets første skole

Pave Frans fastslog, at ægteskabet defineres som en enhed af en mand og en kvinde.
– Komplementariteten mellem mand og kvinde er roden til ægteskabet og familien. Det er den første skole, hvor man lærer at værdsætte sine egne og andres gaver og hvor man lærer den kunst at leve sammen, sagde paven.
Han understregede, at tidsånden har fået mange til at opgive ægteskabet. Men den seksuelle revolution har ført til åndelig og materiel fattigdom for utallige mennesker – især blandt de svageste. Børn har ret til at vokse op i en familie med både en far og en mor, sagde paven.

Enten-eller kristendom

– De folk, som ikke vil have med kristendommen at gøre, vil heller ikke have ’næsten-kristendom’. De kirker, som ændrer på budskabet, står for en helt anden religion. Vi har ikke mandat til at ændre på Jesu budskab.
Det bliver til et halvt evanglium, som ingen kan være tjent med, fastslog Russel Moore.
Warren sluttede sit indlæg med henvisning til Paulus’ ord om ægteskabet som et billede på Kristus og kirken. Det er det bedste argument for, at ægteskab kun kan være mellem en mand og en kvinde, sagde han.
Vatikanet havde inviteret 30 talere fra 23 lande til konferencen.