Tværkirkelig vinterlejr gør come back efter otte år

Det er tid til at genoplive en succes, der før har samlet op mod 550 unge, mener Gert Bjørsted.
- Målet med vinterlejrene var at forkynde evangeliet og gøre det nærværende og levende. Og det fik stor betydning for mange dengang, siger Gert Bjørsted, som nu vil genoplive konceptet.
– Målet med vinterlejrene var at forkynde evangeliet og gøre det nærværende og levende. Og det fik stor betydning for mange dengang, siger Gert Bjørsted, som nu vil genoplive konceptet.


Ungdomspræst Gert Bjørsted startede Grow i Vestermarkskirken i Grindsted – og nu vil han genoplive den gamle succes med tværkirkelige Vinterlejre for alle unge i Danmark.

– Mit kald er at forkynde Guds ord. Jeg har særligt hjerte for den næste generation. Det startede i 1997, da jeg som ungdomsleder i Brovst søsatte Vinterlejre for unge fra hele Danmark hvert år indtil 2006, fortalte Gert Bjørsted til Udfordringen i 2012.
Dengang var han ved at søsætte projekt Grow. Nu skal vinterlejrene i gang igen, og det sker den 13.-15 februar i Grindsted.

Vinterlejr comeback
Tiden er kommet til igen at afholde Vinterlejr ONLY TEEN & YOUTH på tværkirkeligt plan, mener Bjørsted. Han fortæller om de tidligere vinterlejre:
– Vinterlejr blev født i årene 1998 – 2006. Der blev i en år-række afholdt Vinterlejr i henholdsvis Brovst, Aalborg, Vadum og Randers.
Det var nogle tværkirkeligt åbne lejre skudt i gang af hjemvendte Alterna Elever og danske volontører fra frikirkelige miljøer.
Det blev årlige tilløbsstykker som samlede helt op omkring 550 unge på sit højeste.

Oplevede kald på lejrene
– I nutid møder vi igen og igen, ledere og præster, der fortæller os, at de oplevede kald og tilskyndelse til tjeneste på disse weekendlejre. Noget vi med glæde ser tilbage på, siger Gert Bjørsted og fortsætter:
Vinterlejr var også stedet, hvor vi opfordrede danske unge kristne til at tage deres venner fra skolen med. Målet var at forkynde evangeliet og gøre det nærværende og levende. Vi oplevede tit Guds nærvær stærkt på disse lejre.
Vi møder også stadig mennesker, som siger, de kom totalt ukendte med lovsang og kristne ungdomssamlinger, men fik en berøring på Vinterlejr årgang 2000, eller hvad år de nu var kommet med. Sådan har vi ofte hørt beretninger fra mennesker, der nævner de år.
Jeg husker de år som meget entusiastiske og har ofte ærgret mig over, at jeg ikke havde tid og kræfter til at fastholde disse lejre som også var stærkt bakket op af især Missionsforbundets menigheder i nordjylland.
Både Efterskolen Euroclass, Apostolerne i Kolding, Alterna Mariager samt Ansgarskolen i Norge og Rock Ministry/GAF fra Pinsevækkelsen ikke at forglemme Jesus Revloution fra Oslo og Stephan og Anna Christiansen og rigtig mange gode danske ungdomsrelaterede prædikanter i samarbejde med kendte lovsangsgrupper som Skywalkband, New Power osv. har sat deres præg på vinterlejrene, fortæller Gert Bjørsted, som selv har været teamleder for Alterna og leder af ungdomsarbejdet Skywalk under Den evangeliske Frikirke i Randers.

Tværkirkelig tillægslejr
Gert Bjørsted har hjerte for det tværkirkelige samarbejde, som gavner alle involverede kirker. I forbindelse med omtalen af Grow understregede han i 2012 overfor Udfordringen:
– Vi vil ikke stjæle unge fra andre menigheder, men strikke et missionskoncept sammen til gavn for alle.
Nu håber man i Grow Grindsted at kunne gentage succcesen fra de tidligere lejre.
– Med ’Vinterlejr 2015 Let´s Face It’, vil vi målrettet arbejde på at få skabt en tværkirkelig sund tillægslejr, siger Gert Bjørsted.
Hans kirke har udsendt foldere, og man kan klikke ind på facebook og hjemmesiden Vinterlejr.com.
Der er arrangeret bustransport fra Sjælland over Fyn til Grindsted. Der er endvidere mulighed for opsamling på Vejle togstation med bus til Grindsted for de selvrejsende.

Drømmer om fornyelse
– Den ny generation skal have Gud ord, understreger Gert Bjørsted, som drømmer om en åndelig ungdomsfornyelse – også i forbindelse med den planlagte vinterlejr.