Haarder vil tage vare på både kirke og kultur

s6_HaarderBertel Haarder, som er den ny regerings kirke- og kulturminister, har ofte markeret sin kristne overbevisning.
I 2009 opfordrede han kraftigt til, at alle skoler i Danmark indfører morgensamling med både fadervor og salmesang.
Bertel Haarder, som da var undervisningsminister, gik ind i en sag fra Nørre Nissum skole, hvor en skoleleder afviste at fritage eleverne fra skolens morgensamling med fadervor. Den ateistiske forening Humanistisk Samfund havde indklaget sagen for undervisningsministeren, som afviste at tage stilling til den konkrete sag.
Bertel Haarder langede til gengæld ud efter Humanistisk Samfund, som påvirkede politikerne til at forbyde fadervor i skolen.
– Ateisterne mener, de skal beskytte muslimerne mod fadervor og salmesang i de danske skoler. Men det er svært at finde muslimer, som har noget imod folk, der tror. Det er også derfor, vi ser så mange muslimer på de katolske skoler, fastslog Bertel Haarder.
– Det er en utrolig værdifuld del af vores kultur, som jeg synes, det ville være vanvittigt at forbyde, sagde han til Kristeligt Dagblad.
Som kirkeminister gav Haarder i 2007 menighedsrådene større lokal selvbestemmelse. Bertel Haarder er sønderjyde og højskolemand. Han er kendt for at sige præcis, hvad han mener. Han har tidligere bl.a. skældt en nævenyttig journalist ud for åben skærm.