Kinesiske kristne har slået rod i København

Peter Buch er formand for Kina-kredsen og lejlighedspræst i Chinese Church in Copenhagen.
Peter Buch er formand for Kina-kredsen og lejlighedspræst i Chinese Church in Copenhagen.

Mange kinesere vælger kristendommen, ikke mindst i Danmark, hvor mange bliver tiltrukket af kristendommen budskab om frihed og nåde.

Hver søndag sker der noget ganske særligt på Kirkegårdsvej 21 på Amager. Her mødes og samles kinesere til gudstjeneste for at dyrke deres kristne tro i Chinese Church in Copenhagen (CCIC), der holder til i Luthersk Missionsforenings Hus.

Den er den ene og mest kendte af de to kinesiske kirker i København, hvor gudstjenesten ligefrem foregår på mandarin, der er det officielle og mest talte sprog i Kina.
Den anden hedder Copenhagen Chinese Christian Mandarin Church og ligger på Valdemarsgade 14 på Vesterbro. De afspejler en af de største kristne revolutioner i Verden, nemlig den i Kina, hvor der hvert år bliver døbt omkring 2 millioner kinesere.
Foruden gudstjeneste bliver der sunget, lavet bibelstudier og arrangeret fællesspisning og ture.

Flere kinesere bliver kristne

Der bor omkring 10.000 kinesere i Danmark i dag. I starten var det ofte den typiske restau-rantarbejder, der kom til Danmark fra Kina, men i de senere år er han blevet mikset op med udvekslingsstuderende, forskere og ansatte i internationale virksomheder, efterhånden som Kina har åbnet op for større udveksling med resten af verden.
Peter Buch er præst og formand for Kina-kredsen. Desuden er han lejlighedspræst i Chinese Church in Copenhagen. Ellers har CCIC en præst fra Malaysia.
Hvad er tendensen i forhold til kinesere, som bliver kristne i Danmark – bliver det færre, bliver det flere, eller ligger det stabilt?
– Jeg er helt sikker på, at der bliver flere. Det er jo godt nok, altså når man har en kraftig kirkevækkelse i Kina, hvorfor skulle man så ikke have det i Danmark? siger Peter Buch.

Kristendom er noget positivt

Ingrid Olsen Yeh er tidligere Taiwan-missionær, og under sine ophold i Taiwan har hun lært kinesisk. I dag tolker hun for kinesiske flygtninge i Danmark. Hun har ikke noget præcist svar på, hvor mange kristne kinesere der er i Danmark i dag.
– Jeg tror, der bliver flere… altså den overvejende del af kineserne har været i kontakt med kristendommen i Kina. Det er meget få, vi møder, som aldrig har hørt om kristendommen. Det er måske en eller to ud af hundrede, svarer Ingrid Yeh.
Hvad får en kineser til at konvertere til kristendommen?
– Den vestlige kultur har stor positiv betydning for mange kinesere. Hvis det er fra Vesten, så er det som regel godt…det gør så, at kristendommen og Vesten bliver forbundet. Kristendommen bliver ikke mødt med en skeptisk holdning, som den gør andre steder, fordi den kommer fra Vesten, siger Peter Buch.
Han forklarer, at rigtig mange kinesere starter med at være kulturkristne. Dvs. de synes det er spændende at læse Søren Kirkegaard og andre vestlige filosoffer.
– Vi har faktisk haft en fra Treselvkirken i Kina, en meget dygtig ung mand, som har læst Grundtvig. Han kan ikke snakke dansk, men han kan godt læse Grundtvigsk. Han kan læse Grundtvigs skrifter på originalsprog, ret imponerende. Han kan simpelthen sætte sig ned for at lære dansk, for at kunne oversætte direkte, for ikke at være afhængig af kilder. Og det er sådan noget, som kinesere gør, forklarer Peter Buch.
Det starter altså ofte med noget kulturbetinget, og så fører det over i noget med et fælleskab, som sættes i højsædet. Man bliver en del af et fællesskab, når man starter i en kirke, jævnfør ovennævnte med gudstjenester, bibelstudier og arrangering af fællesspisning og ture.

De kristne kineserne gør en stor dyd ud af at spise sammen.
De kristne kineserne gør en stor dyd ud af at spise sammen.
Friheden er tiltrækkende

Der er et tæt sammenhold og et godt fællesskab i de kinesiske kirker i København. Blandt andet gør man en stor dyd ud af at spise sammen.
Ingrid Yeh kommer med et andet perspektiv på, hvorfor kineserne bliver troende kristne:
– Efter 50 års kommunisme er de jo åndeligt søgende, de har et stort tomrum i livet og søger jo både her og der. For femten år siden var det Falun Gong, den dér meditationsbevægelse, der dukkede op, og en masse mennesker brugte det og tænkte, det er svaret på vores åndelige søgen…men som de siger i Falun Gong, ’der skulle vi gøre noget. Vi blev så trætte af det her’.
Det samme, som du mærker hos muslimer, hvor islam er en underkastelsesreligion. Og Falun Gong-kineserne skulle gøre en masse øvelser. De skulle dit, og de skulle dat og blev trætte af det.
Så møder de kristendommen som frihedens religion. Her skal de bare tage imod. Det gjorde, at de var meget, meget åbne for kristendommen.
Til sidst var der flere medlemmer af Falun Gong, end der var medlemmer af kommunistpartiet, og i 1999 blev bevægelsen forbudt af regeringen.
Medlemmerne blev tævet af politiet og flygtede til Vesten, og det var den seneste større religiøst betingede flygtningestrøm.

Unge og fattige vælger Jesus – men det koster

I dag er det primært udvekslingsstuderende, som er tiltrukket af den vestlige kristendom, samt fattigdomsflygtninge, som ikke har så meget andet at klynge deres forhåbninger op på.
Findes der kinesiske kristne, som er flygtet til Danmark pga. deres tro?
Ingrid Yeh fortæller om kulten ”Østens Lyn”, som i Kina hedder Den Almægtige Gud. Denne kult infiltrerer husmenigheder, og får kontakt til evangelister og præster, som de forsøger at påvirke. Hvis ikke det lykkes, så kidnapper de dem og sætter dem under psykisk og fysisk kultur, hvor de blandt andet har skåret ørerne af folk. De kidnappede bliver nærmest hjernevaskede. Myndighederne har derfor slået hårdt ned og har forbudt ”Østens Lyn” i Kina.
– Der har vi så fået den første flygtning, hvis husmenighed er blevet infiltreret af det her. Og de kommer sammen for at diskutere, ’skal vi tro på det, skal vi ikke tro på det’.
Men der kommer politiet og laver razzia og fængsler en hel del af menighedens medlemmer, evangelister og almindelige folk osv., og politiet er jo ret voldelige i Kina, så de gennembanker dem, og udsætter dem for tortur. Når de så bliver smidt i fængsel, må medfangerne få lov at slå løs på dem. Så der er fuldstændig lovløse tilstande i Kina, når det gælder sådan noget, beretter Ingrid Yeh.
Så for denne mand var det bare om at komme væk, da han slap ud af fængslet.

Mindst 80 millioner i husmenighederne

Peter Buch fortæller også, at der i 1980’erne kom nogle studerende til landet, som blev fanget her i Danmark, fordi de protesterede mod politiske forhold i Kina. De var med til at stifte Dansk-Kinesisk Fællesskab, som havde til hovedopgave at starte en kinesisk kirke i Danmark.
Officielt har de religionsfrihed i Kina. Medlemmerne af Tre-Selv Kirken, der er den protestantiske kristne kirke i Kina, oplever ingen problemer.
Tre-Selv står for ”selvstyrende, selvunderholdende og selvudbredende”.
Er man til gengæld medlem af en undergrundsmenighed, bliver man overvåget af myndighederne og oplever repressalier.
Undergrundskirkerne er ulovlige og årsag til, at der findes forfulgte kristne i Kina og kinesiske kristne flygtninge. Der er cirka 20 millioner medlemmer af den protestantiske ”Tre-Selv Kirke” og omkring seks millioner i den officielle og lovlige ”Det Katolske patriotiske Forbund.”
Men de fleste dyrker deres tro i de private husmenigheder og undergrundskirker, som tæller mindst 80 millioner religiøst praktiserende.
Der er stor forskel på antallet af kristne kinesiske kvinder og mænd. Hele 69,9 procent er kvinder, mens blot 30,1 procent er mænd.


Artiklen fortsætter efter annoncen: