Jeg kæmper med trangen til at ryge hash

Du skal tænke over, hvad der dengang for ca. 5 år siden fik dig til at få styrke nok til at kvitte hashen?
Du skal tænke over, hvad der dengang for ca. 5 år siden fik dig til at få styrke nok til at kvitte hashen?

Hej Suh.
Jeg har desværre tidligere haft et ret stort forbrug af hash. Det startede forholdsvis uskyldigt, men udviklede sig med tiden til et reelt misbrug.
Mange i min omgangskreds dengang røg hash, og det blev efterhånden til en helt normal ting for os. Vi så det ikke selv som et problem, men når jeg ser tilbage på det, så havde det klart taget overhånd.
Visse omstændigheder gjorde, at jeg ved egen hjælp fik kvittet med misbruget og var helt clean fra det i over 5 år. Det betød bl.a., at jeg måtte skippe mange af mine gamle venner, hvilket var og er et stort tab for mig.
For 8 mdr. siden blev jeg fyret fra mit arbejde, og det har været sindssygt hårdt for mig pludselig ikke at have noget at stå op til hver dag og også at miste mine kollegaer. For første gang i 5 år kæmper jeg igen alvorligt med trangen til hashen og er bange for at falde i.
Den kæmpende

Kære Kæmpende
Du har den store fordel, at du en gang tidligere selv har kæmpet med – og vundet over – hashen! Du ved altså, at du kan, når det gælder!
At ”falde i” sker oftest, når man er uopmærksom på farerne, der ligger forude og lurer – for så kan man ikke forberede sig eller tage højde for dem. Din tydelige opmærksomhed på din trang til hashen er altså en klar fordel. Du kan arbejde med det på flere forskellige måder.
Prøv at sætte dig ned med et stykke papir og skrive de situationer ned, hvor du er mest fristet til at bruge hash. Det er ofte negative følelser, der udløser trangen til stoffet, vi er afhængige af. I din situation kunne det fx være, når du føler, det er umuligt at få et nyt arbejde, når du keder dig rigtig meget, når du føler dig ensom uden den daglige kontakt med dine gamle kollegaer, eller når du måske føler dig mindre værd, efter at du ikke længere har et arbejde osv.
Disse situationer lister du som ”højrisiko-situationer”. For hver højrisiko-situation skal du derefter tænke over, hvad der kunne være en fornuftig – og realistisk – mestring. Når jeg skriver realistisk, er det fordi dette naturligvis er vigtigt, for at vinde 5 millioner i Lotto ville formentlig annullere kedsomheden i enhvers liv, men da dette sker forholdsvis sjældent, er det ikke en god mestrings-strategi. I stedet må vi tænke os grundigt om og tage ansvar for at finde et bedre alternativ: læse, løbe, se tv, bage, strikke, tegne, gå på aftenskole/dagskurser osv.
Derudover skal du tænke på, hvad der dengang for ca. 5 år siden fik dig til at få styrke nok til at kvitte hashen? Hvilke elementer i dit liv gjorde udslaget? Var det udsigten til nyt arbejde? En særlig relation til et andet menneske? Udsigten til fordelene ved at stoppe? Prøv at tænke på, hvilke muligheder der er for at få de samme elementer ind i dit nuværende liv igen. Lad være med at forkaste en idé, blot fordi ”det er svært” eller ”usandsynligt” – læg energi i at få det til at ske, ligesom sidste gang.
Skriv også et brev til dig selv, hvor du nævner alle de argumenter, du kan komme på, som taler for at holde dig clean. Når du er rigtig fristet til at ryge hashen, så prøv at læse brevet til dig selv først.
Sluttelig vil det være dig en stor hjælp, hvis du allierer dig med en anden. Det behøver ikke at være en, der selv kæmper med et misbrug, men blot en, du har tillid til. En, der kan spørge til dig og holde dig op på dine egne gode intentioner om at holde dig fra hashen.
Held og lykke med det!
Hilsen Suh