Studie i frafaldstidens tro

I de syv studier i Tro i frafaldets tid vil brugerne af materialet komme til at beskæftige sig med Elias og Elisa og deres tid.
Forfatteren Roar Steffensen begrunder det med, at ”deres tid på mange måder kan minde om vores med afgudsdyrkelse, religionsblanderi og forkastelse af Guds herredømme.” Blandt materialets mange spørgsmål til refleksion og samtale er der derfor adskillige, der vedrører vores egen tid. Formålet med studiet er dels at vise, hvordan Gud kan gribe ind, også når det ser håbløst ud, dels ”at skærpe vores blik for GT’s vidnesbyrd om Kristus og hans gerning” – altså at få udvidet vores indsigt i åbenbarings- eller frelseshistorien. Der er noget at tage fat på. Tro i frafaldets tid er værd at anbefale til enhver bibelstudiegruppe.

Roar Steffensen: Tro i frafaldets tid
30 sider • 49,95 kr. • Lohse