Platon uden Platon

s12_Platon_VDette det sjette og sidste bind af Platons samlede værker i ny oversættelse indeholder ikke en eneste tekst, der med sikkerhed er skrevet af Platon.
Og det kan godt skabe et øjebliks total forvirrethed, når der i det såkaldte ”Platons andet brev” står, at ”jeg selv [Platon] aldrig (har) nedfældet noget skriftligt (…), og der findes ikke noget værk af Platon og det vil aldrig findes – de som kaldes således i dag, er af Sokrates” (!). Der er dog enighed om, at den falske Platon-brevskriver har uret i sin påstand, men undre kan det alligevel lidt, at dette bind med tekster af Platon-arvtagere er udgivet som bind 6 af Platons samlede værker og ikke evt. som et tillægsbind. Bindet har derfor, som det hedder i indledningen, (kun) receptionshistorisk interesse. Man skal være specielt interesseret i Platons tænkning for at have lyst til at ”tygge” sig igennem bindets mange forskelligartede tekster; måske er den største gevinst ved bindet ordbogen og registeret sidst i bogen.

Platons samlede værker i ny oversættelse – Bind VI
471 sider • 450 kr. • Gyldendal