Balance og respekt i god sjælesorg

s15_Kroppen og åndenKroppen og Ånden er anderledes end en traditionel lærebog i sjælesorg, for nok har den struktur, men den er krydret med talrige illustrationer fra maleriernes og litteraturens verden og bygger på en balanceret kropsforståelse.

Leif Andersen kombinerer teologi og teori med omfattende erfaring, indgående faglig viden og bredde i de mange illustrationer. Samtidig er bogen meget veldokumenteret med mange indeks, henvisninger og ordforklaringer og derfor velegnet også som studiebog.

Tro og gudsbilleder

Den største udfordring for en sjælesørger i relation til Gud er ikke menneskers tro eller tvivl, men det billede, de har af Gud, og det illustrerer forfatteren. I forståelsen af gudsbilledet ligger, at grundrelationen til Gud i kristendommen er troen – tilliden til hans kærlighed. Ikke underkastelse, hvilket bogen uddyber. Den forståelse må man have i sigte i sjælesorgen såvel som forståelse og respekt for de mennesker, man hjælper.

Leif Andersen fremhæver, at god sjælesorg er lyttekunst – ikke talekunst; det er en balance mellem at tage udgangspunkt i erfaringsverdenen og Bibelens verden. Kristen sjælesorg har historisk undslået sig fra at bruge psykologiens sprog, mens det nu er omvendt, at psykologien modstræbende er begyndt at inddrage Bibelens sprog.

Rollefordeling i sjælesorg

Bogen peger på rollefordelingen mellem den, der er til samtale, og sjælesørgeren samt de misforhold der, bevidst eller ubevidst, kan opstå mellem de to parter, jf kapitlet ”Sjælesorg og magt”; det kan også være nødvendigt at granske sig selv og egne motiver som sjælesørger.
Leif Andersen behandler mange komplekse emner inden for sjælesorg – også grænsen mellem at være sjælesørger eller terapeut, for man skal som sjælesørger ikke kun trøste, men også turde advare og udfordre.
Leif Andersen gør meget ud af at holde balancen i sjælesorgens komplekse emner og hjælper læseren til at forstå, hvad man skal være opmærksom på for selv at kunne holde balancen. Derfor er det for sjælesørgere i kristent regi en meget nyttig bog til at forstå og blive bevidst om disse mekanismer – og dermed undgå de værste faldgruber.
Men ellers er den skrevet, så både læg og lærd kan være med, og den har imponerende anbefalinger fra både en overlæge i psykiatri, en norsk biskop og en teolog fra Pastoralseminariet i København.
(Bind 2 udkommer efterår 2016)

Leif Andersen: Kroppen og ånden 1, Sjælesorgens basis
496 sider
350 kr.
Forlaget Kolon