Også bøn for Holbæk kommune

I vores oversigt over, i hvilke kommuner der er en bedegruppe, som beder for kommunen, har vi nu også fået Holbæk med.

Bedegruppen er ikke ny, den har blot ikke været nævnt på kortet på grund af en misforståelse, fortæller Betina Enemark fra gruppen i Holbæk.
Udfordringen og Bedehus Danmark er bekendt med, at der også findes andre bedegrupper, der har påtaget sig at bede specielt for deres kommune. Og disse kommuner vil efterhånden blive tilføjet kortet, når de giver sig til kende.
Ofte er der tale om en gruppe, der er knyttet til kun én kirke. For at vi nævner dem her på siden kan gruppen godt mødes fast i én kirke eller ét missionshus, men gruppen skal være åben for alle kristne fra forskellige kirker. Formålet med det er dels for at styrke enheden blandt de kristne, dels at skabe større gennemslagskraft i den åndelige verden.
Nye grupper kan skrive til forbedere@udfordringen.dk.