Nye i Sømandsmissionens hovedbestyrelse

s2_Erik Kallehave Kristensen portræt 2016Erik Kristensen, Horsens, er nyt medlem af Sømandsmissionens hovedbestyrelse – udpeget af Indre Mission.
Han er chefforstander på Castberggård og er i gang med en diplomuddannelse i international projektledelse. For år tilbage var han sammen med hustruen ansat et år på sømandshjemmet i Sisimiut, og der fik han hjerte for arbejdet med sømænd og fiskere.

Han har fulgt Sømandsmissionen perifert, men nu er han tilbage og ser frem til at være med i en sammenhæng båret af kristne værdier.
Han synes, det er interessant med både organisationens missionsdel og det stærke forretningskoncept, der genererer midler til at bringe evangeliet.

”Min styrke er at kunne lægge en strategi, sætte en retning og få en organisation til at fungere. Som bestyrelse handler det om strategisk ledelse og sparring med lederne.

For mig er det vigtigt, at en bestyrelse skaber frihed for medarbejderne til selv at vælge, hvordan de når de strategisk udvalgte mål. Mennesker vokser af at have denne frihed. Den er værdifuld”.

s2_Lisbeth Worm Hansen3Den 36-årige Lisbeth Worm Hansen, Svendborg, er ny i Sømandsmissionens hovedbestyrelse – udpeget af Indre Mission.
Som velfærdsmedarbejder på Svendborg Søfartsskole og hustru til en maskinmester hos Maersk kender hun meget til den maritime sektor og sømændenes arbejdsvilkår. Hun bevæger sig hjemmevant i netop det miljø, som Sømandsmissionen gerne vil assistere med både velfærd, diakonal praksis og det kristne budskab.

Desuden efteruddanner Lisbeth sig indenfor kommunikation og sjælesorg, hvor hun især er optaget af samtalen med det sårbare menneske.
”Andre har set mig som den rigtige til opgaven, og jeg tror, Gud har kaldet mig til den. Det bliver spændende at være med til at udstikke en kurs for arbejdet, og jeg regner også med at lære en del. For mig er det vigtigt at kunne bidrage et sted, hvor både Gud og mennesker er i fokus. Og det er de i Sømandsmissionen.

Min daglige kontakt med de unge søfartselever giver mig også en pejling af, hvor vi skal ”styre hen”. Ofte hører jeg efterfølgende fra dem, når de sejler rundt til havne i hele verden. Den viden kan jeg anvende nu.”