Tidligere Peru-missionær bliver præst i Herning

s2_FS– Jeg glæder mig til at blive hyrde for menigheden, siger Flemming Stidsen.

Flemming Stidsen (60) er blevet ansat som præst ved LM Kirken i Herning fra 1. oktober.

Den kommende præst er cand.mag. i Æstetik og Kultur og har været forretningsfører i Lærernes Missions Forening siden 2014.
Tidligere har han været journalist på Luthersk Missions avis Tro og Mission, og i perioden 2007-2013 var han sammen med hustruen Olga missionær i Peru udsendt af LM.

Underviser og prædikant

I Peru havde Flemming Stidsen opgaver relateret til menighedsarbejde, undervisning på kirkens bibelskole samt rådgivning af Den lutherske Kirkes ledelse.

I Danmark har Flemming Stidsen i flere år virket som prædikant for LM i Østjylland, Nordsjælland og Vestjylland.
Han har siden hjemkomsten fra Peru også været aktiv som fritidsprædikant i menigheden i Herning, som nu har besluttet at kalde ham til en egentlig ansættelse i en 75 procents stilling.

– Jeg har jævnligt besøgt både LM Kirken Herning og LM’s kreds i Herning som prædikant, fortæller den kommende præst.

Kaldet til Guds menighed

Flemming Stidsen ser det nye kald i forlængelse af sin tidligere tjeneste.
– Jeg har været forkynder og underviser gennem mange år, bl.a. i LM, de steder, hvor vi har boet. Jeg har desuden været med i menighedsarbejde og ledelse på lokalt plan, både i LM i Danmark og i Peru.

Så på den måde ser jeg ansættelsen som præst i Herning i forlængelse af det, jeg hidtil har beskæftiget mig med – og som har været mit kald og min opgave i Guds menighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad glæder du dig mest til?
– Jeg glæder mig til på denne måde at blive en del af menigheden i Herning. Som forkynder og underviser, men ikke mindst som hyrde for menigheden – som medvandrer for de mennesker, der er i menigheden.

Og så bliver det spændende at blive en del af arbejdet og udviklingen i en menighed som LM Kirken Herning, forklarer Flemming Stidsen.
Søndag den 12. juni blev Flemming Stidsen efter gudstjenesten i LM Kirken i Herning præsenteret for menigheden som deres nye præst.

Flemming og Olga Stidsen, som har fem voksne børn, skal nu flytte fra lejligheden i Tarm for at bosætte sig i Herning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flemming Stidsen har skrevet bogen ”Vær fuldkommen. Udfordringen fra De ti Bud”, som udkom i 2006. Han har også redigeret en bog om forkyndelsen: ”Ord fra Guds hjerte. En nødvendig udfordring til forkynder og menighed” som udkom i 2015.