Kan man med sindsro bruge det argument, at evolution trods alt kun er en teori?

Her ligger den afgørende forskel - for tyngdekraften kan bevises ved at kaste et objekt op og se det falde ned igen.
Her ligger den afgørende forskel – for tyngdekraften kan bevises ved at kaste et objekt op og se det falde ned igen.

Spørgsmål: Mange, som tror på skabelse, bruger argumentet, at evolution kun er en teori, og at vi derfor ikke behøver at tage den alvorligt. Kan man med sindsro bruge det argument, at evolution trods alt kun er en teori?

Svar: At modsige evolutionstilhængere med argumentet, at evolution kun er en teori, er ganske i orden og jo fuldstændig i overenstemmelse med sandheden – evolution er kun en teori.

Men man kan så være forvisset om en dag at møde modargumentet: ”Ja, men tyngdekraften er også en teori, og den vil du vel ikke påstå, at du bare kan se bort fra? Ting, der kastes op, falder jo ned igen”. Tricket går her ud på at sammenligne et fysisk (og dermed observerbart) fænomen med evolutionsteorien, som ikke er et observerbart fænomen.

Ingen ved, hvad tyngdekraft er, men alle kan observere, at eksistensen af den er et faktum.
Alle ved, hvad evolution er, men ingen har observeret eksistensen af evolution. Det er groft set forskellen på de to. For tyngdekraftens vedkommende går teorierne på, hvad den er – ikke hvad den gør, for det ved vi jo. For evolutionens vedkommende er det en teori, at den overhovedet har fundet sted – ikke hvad den gør, det ved vi jo – altså hvis den har fundet sted.
Af observerbare fænomener, som understøtter evolutionsteorien, er der to kategorier:
1) Homologi – at organismer ligner hinanden enten på synligt niveau eller på molekylært niveau.
2) Variation inden for en art. Igen af disse to er bevis på, at evolution har fundet sted. Arter behøver ikke være i familie, fordi de ligner hinanden, og at der forekommer variation indenfor en art, beviser ikke, at variationen kan føre til nye arter. De observerbare fænomener, som understøtter evolutionsteorien, er altså ikke beviser, men kun indicier.
Med indicier mener jeg, at de kun kan pege i retning af muligheden for, at evolution har fundet sted, ikke dokumentere den. Her ligger den afgørende forskel til tyngdekraften, for eksistensen af tyngdekraften kan bevises ved at kaste et objekt op og se det falde ned igen. Tyngdekraftens eksistens kan altså bevises, og det som er teori i forbindelse med den, går udelukkende på, hvad den grundlæggende skyldes. Evolutionsteorien kan ikke dokumenteres på samme måde som tyngdekraften og er således en ren hypotetisk størrelse.
Man kan altså med god samvittighed i en diskussion hævde, at evolutionsteorien kun er en teori.

Jeg vil dog selv afholde mig fra bruge argumentet, fordi teorien bliver fremstillet som værende et faktum både i undervisningssammenhæng og i TV’s naturprogrammer.
Denne statsautoriserede og skattefinansierede misledelse har fuldstændig overbevist størstedelen af danskerne om, at evolutionen er et faktum. Argumentet kan derfor let lyde som en billig afværgelse fra en person uden større indsigt, så medmindre du har flere skud i bøssen, så undlad at bruge argumentet, at evolution kun er en teori.

Jeg vil gerne her opfordre alle, som tror på skabelse, til at sætte sig ind i problemerne omkring evolution.
Det er en god idé, at man lærer argumenterne og beviserne imod evolution at kende, så man har svar på rede hånd – især for at hjælpe børn og unge, som via uddannelsessystemet og medierne dagligt bliver udsat for den officielle ”evolutionssandhed”, som efterhånden har antaget form af ren propaganda – også for at hjælpe den person i din omgangskreds, som kommer i tvivl om sin tro på Gud på grund af evolutionsteoriens fejlagtigt ophøjede status som konkret videnskab.